Digibron.nl

HÖVEKER & WORMSER.

Bron: De Heraut
Datum: zondag 30 december 1900
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4

lagen van 600de

DOOR

!• ^ 1

Deel I. In den Kerstnacht II. Oud- en Nieuwjaar. j» III. De Paaschmorgen.

»

IV. Op den Pinksterdag.

? >

4 deelen ingenaaid ƒ 3.60; in

fraaie stempelbanden ƒ 5.60;

elk deel afzonderlijk ingenaaid

1.20; gebonden ƒ1.75.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

msterdam.

Pretoria.

VOORHEEN

HÖVEKER & WORMSER.