Digibron.nl

Vrije Universiteit.

Bron: De Heraut
Datum: zondag 14 juli 1901
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4

Vrije Universiteit.

In dank ontvangen Voor de Vereeniging: Aan Contributiën:

Door den heer A. M. Hoogendijk te Ouderkerk a/d IJsel / 72.50; door den heer A. Hogenboom te Honselersdijk uit Naaldwijk/34.50; uit Honselersdijk ƒ 21.50; uit 's Gravesande / 24; samen / 80; ontvangen op de jaarvergadering ƒ 0.50; van wijlen J. V. te Peursem/i; door den heerM. Vader Jr. te Vlissingen/77.25; door den heer W. Voogsgeerd te N. Loosdrecht ƒ 4; door den heer A. Verduyn te Oudshoorn ƒ 131.50; door Ds. C. W. E. Ploos van Amstel te Zwolle ƒ i; door Ds. F.. Drost te Vlaardingen van de stuiversvereen „Eben Haezer"/25.

Aan Collecten: (voor de Theol. faculteit: ) Van de Ger. kerk ie Blokzijl / 3.10; van idem te Genemuiden / 5; van idem te Hasselt ƒ 8.61; van idem te Kampen ƒ 55.96; van idem te Kamperveen / 0.75; van idem te Langeslag / 2.17; van idem te Oldèmarkt / 2; van idem te Rouveen ƒ 13.05; van idem te Staphorst / 3.50; van idem te Steenwijk A ƒ 5.42; van idem te Steenwijk B / 20.77; van idem te Stad Vollenhoven / 7.171/2; van idem te Ambt Vollenhoven A ƒ 4.99; van idem te Ambt Vollenhoven B / 2.821/2; van idem te Wilsum/1.47; van idem te Zalk / 2.86; van idem te Zwartsluis /25; van idem te Hontenisse/1.58; van idem te Boxum/6.95; vanidemte Stiens / 2.93; van idem te St. Anna Parochie A / 8.03; van idem te St. Anna Parochie B / 4.50; viin idem te Suawoude / 8.80; van idem te Hijiaard/6.20; van idem te Eonrewoude / i; van idem te Garijp / 8.03I/2; van idem te Beetgum /35; van idem te Bergum / 3, 56; van te Hallum / 13.08; van idem te Wirdum / 10.42I/3; van idem te Hijum / 1.27I/2; van idem te St. Jacobi Parochie/3 20; van idem te Reitzum / 5.72; van idem te Rijswijk Z.-H. / 3.61; van idem te N. Lekkerland (halve coll.) /8.80; van idem te Burum/ 11.56I/2; van idem te Barneveld / 11.67; van idem te Culemborg / 12.75; van idem te Schoonhoven B /14.50.

Aan Schenkingen:

Door den heer H. van Noort te Loosduinen gevonden in de collecten / i, van den heer en mevr. d. M. v. V. te D. / iio; door den heer M. Vader Jr. te Vlissingen 'van N. N. / I.

Voor het Studiefonds:

Door Prof. Dr. J. Woltjer I/2 jaarlijksche praebende / 39.50; door den heer A. Verduyn te Oudshoorn uit Alfen / 10.

Voor de Bibliotheek:

Van den schrijver: Onze Constitutie door Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman.

Van het Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid: Verslagen van de Kamers van Arbeid over 1900. S. J. SEEFAT,

Hilversum.

Penningmeester.

Boek- en Courantdrukkerij:

DE ROEVER KRÖBER & BAKELS,

Amsterdam.