Digibron.nl

HÖVEKER & WORMSER.

Bron: De Heraut
Datum: zondag 19 oktober 1902
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4

VERSCHENEN:

De Gelijkenissen onzes

DOOR

J. A. WOEMSER. Prijs f 1.25 ingenaaid; f 1.75 gebonden,

Amsterdam.

""Pretoria."

BOE|UlA]VD£Li

VOORHEEN

HÖVEKER & WORMSER.

Boek- en Courantdrukkerij:

DE ROEVER KRÖBER & BAKELS,

Amsterdam.