Digibron.nl

Familieberichten

Bron: De Heraut
Datum: zondag 31 juli 1904
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 2

Voor de vele blijken van belangstelling en deelneming door ons ondervonden bij het overlijden van onzen dierbaren echtgenoot en vader

WILLEM G. GRONDSM^,

betuigen wij onzen oprechten en hartelijken dank.

Oosihem, 29 Juli 1904.

Wed. W. GROl^DSMA,

EN KINDEREN.