Digibron.nl

Familiberichten.

Bron: De Heraut
Datum: zondag 15 maart 1908
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4

Tot onze droefheid overleed hedenmorgen onze innig geliefde Moeder, Behuwden Grootmoeder

ABELTJE JANS KREMER,

sedert 1896 weduwe van

CoRNEUs FREERKS HAMSTER.

Zij bereikte den gezegenden ouderdom van 85 jaren en vijf maanden.

Haar leven en haar 7.iekbed getuigden van haar liefde tot Christus, en haar begeerte was ontbonden te worden en met Christus te zijn. G. HAMSTER Wildervank,

Wed. M. H. WIBRSEMA,

J. HAMSTER,

A. HAMSTER-DALLINGA, Oostwolder- F. HAMSTER, polder.

A. HAMSTER-NiEBORG, K. HA MSTER, j Finsterwolder-

F. HAMSTER-TEN

HAVE, |

polder.

G. TOREN-HAMSTER,

\ Q^^„i„, ^^

F. TOREN,

i ^'^'^*»i^'^-

EN KLEINKINDEREN.

Finsterwolderpolder, 5 Maart 1908.

•••BaHMnHBanHHHBBMaMBI