Digibron.nl

Familieberichten

Bron: De Heraut
Datum: zondag 19 maart 1911
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4

Voor de talrijke en vertroostende blijken van deelneming in mijne droefenis over het afsterven van mijn onvergetelijken Echtgenoot D3. J. VAN ANDEL betuig ik mijn hartelijken dank. > Wed. Ds. J. VAN ANDEL—

Gorinchem, Maart 1911,

VAN DE WETERING,