Digibron.nl

Onze Correspondenten, Vertegenwoordigers en Plaatselijke Medewerkers

Bron: Nederlands Zendingsblad
Datum: zondag 1 januari 1922
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 11

Nu het jaar 1921 tot het verleden behoort, hebben wij behoefte met een enkel woord uiting te geven aan onze dankbaarheid voor wat door onze correspondenten, vertegenwoordigers, plaatselijke medewerkers en allen, die op eenigerlei wijze met ons in betrekking stonden, in het belang van onzen zendingsarbeid gedaan is. Hun hulp stellen wij zeer op prijs. Uit de verhoogde opbrengst van zendingsbusjes, verkochte lectuur enz. blijkt wat in eenvoudigheid en met toewijding gedaan is. De voedingsbodem van ons zendingswerk is beter toebereid. Dat onze vraag om hulp overal beantwoord werd, is mede hieraan te danken.

Wij hopen, dat zij allen in 1922 met blijdschap zullen voortwerken. Ieder heeft een klein deel van het groote geheel voor zijn of haar rekening. Op ieders toewijding komt het aan. Geve God hun het voorrecht om voor anderen tot egen te zijn. Dan zullen zij ook zelf daarin gezegend worden.

In het Koninkrijk Gods is er een voortdurende wisselwerking.

„Die spaarzamelijk zaait, zal ook spaarzamelijk maaien; maar wie in zegeningen zaait, zal in zegeningen maaien”.

Wij laten hier een lijst van onze medewerkers volgen. Wie mee wil doen in het groote werk, melde zich bij een hunner.

Correspondenten:

Gelderland:

Ds. B. C. Verhagen, Angeren; ds. R. Meeuwenberg, Batenburg; ds. H. N. Fruyt, Erichem; ds. J. L. G. Gregorie, Loenen o. d. Veluwe; ds. J. T. Ossewaarde, Overdinkel; ds. D. J. Lazonder, Tuil; ds. H. D. J. Boissevain, Zutphen.

Zuid-Holland:

Ds. C. v. d. Waa, Hoogvliet; ds. E. A. van.Baaien, Kage; ds. J. Hengeveld, Schipluiden; ds. G. P. de Vey Mestdagh, Wassenaar.

Noord-Holland:

Ds. B. N. J. Roskott, Buiksloot.

Zeeland:

Ds. J. W. Maas, Gapinge; ds. H. van Essen, Oudlande; ds. M. J. Beukenhorst, Sluis; ds. G. van Dis, Zaamslag.

Utrecht:

Ds. S. J. de Hoest, Bunschoten; ds. H. Stegenga, Cothen.

Friesland:

Ds. G. J. van Ingen, Augustinusga; ds. c. J. Oskam, Goënga; ds. p. Siemelink, Gaastmeer; ds. C. Zeeman, Hasterhonu; ds. L. Moolhuizen, Minnertsga; ds. H. F. Pasma, Paesens; ds. J. IJzerman, Wons.

Groningen:

Ds. J. van Dorssen, Saaxum; dr. H. Stoel, Sellinge.

Noord-Brabant:

Ds. p. Nauta, Doeveren.

Limburg:

Ds. A. J. de Beaufort, Gulpen; ds. J. A. Verhoog, Kerkrade; ds. E. v. d. Berg, Sittard.

Drente:

Ds. F. Siega, Smilde.

Vertegenwoordigers:

Amsterdam: K. Teeling, J. Alberts, L. Byvanck, W. van Veen; allen godsdienstonderwijzer.

’s-Gravenhage: P. H. van Dijk, W. den Boer, B. van Zweden, J. Kooman, J. Krop; allen godsdienstonderwijzer.

Nieuwe Correspondenten:

Ds. J. IJzerman te Wons en ds. L. Moolhuizen te Minnertsga, beiden voor de Samenw. Z. Corp. en de Ned. Zend Ver., voor de Classis Franeker.

Ds. H. van Essen, te Oudelande, voor de Samenw. Z. Corp. voor Noord- en Zuid-Beveland.