Digibron.nl

Ned. Zend. School

Bron: Nederlands Zendingsblad
Datum: vrijdag 1 september 1922
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 14

Nadat door ernstige en vriendschappelijke besprekingen steeds meer aan den dag kwam een belangrijk verschil in de opvatting van de taak van den leider van het internaat der Ned. Zend. School, heeft ds. A. Burger ontslag als zoodanig gevraagd. Het Bestuur der Ned. Zend. School heeft hem dit op de meest eervolle wijze verleend. Het zal ingaan op een nader te bepalen datum. Inmiddels stelt ds. Burger zich beroepbaar in de Ned. Herv. Kerk.

Met ingang van 1 October wordt een dame voor de huishouding in het Zendelinghuis gevraagd. Schriftelijke aanmelding aan mevrouw Burger-Oorthuys.

LANTAARNPLATEN.

Door het Zendingsbureau te Oegstgeest worden sciopticons verhuurd (spiritus- of electrisch licht) tegen ƒ 3.50 per keer plus vrachtkosten en tevens seriën lantaarnplaten van de volgende terreinen voor ƒ 1.50 per keer plus de vrachtkosten:

Oost-Java; Halmahera; Posso I; id. II; id. III; Nieuw-Guinea; Lao si Momo; Deli; Wapoe; Rijnsche Zending; Sangi en Talaud A; idem B.

Bij elke serie platen bevindt zich een beschrijving.

CORRESPONDENTEN.

Wij laten hieronder nog eens volgen de namen en adressen van H. H. Correspondenten en Vertegenwoordigers van het Zendingsbureau. Ieder lezer heeft vermoedelijk in zijn of haar omgeving wel een adres waar men, als het de Zending betreft, kan aankloppen. De correspondenten hebben het gaarne heel druk!

Ds. J. W. Maas, Gapinge; Ds. M. J. Beukenhorst, Sluis; Ds. B. C. Verhagen, Angeren; Ds. H. N. Fruyt, Erichem; Ds. R. Meeuwenberg, Batenburg; Ds. G. van Dis, Zaamslag; Ds. P. Siemelink, Gaast-meer; Ds. S. J. de Hoest, Bunschoten; Ds. A. J. de Beaufort, Gulpen; Ds. F. Siega, Smilde; Ds. E. v. d. Berg, Sittard; Dr. H. Stoel, Sellingen; Ds. C. J. Oskam, Goënga; Ds. G. J. van Ingen, Augustinusga; Ds. C. V. d. Waa, Hoogvliet; Ds. J. van Dorssen, Saaxum; Ds. D. J. Lazonder, Tuil; Ds. Joh. Verhoog, Kerkrade; Ds. C. Zeeman, Has-kerhorne; Ds. H. Stegenga, Cothen; Ds. H. D. J. Boissevain, De Bilt; Ds. B. N. J. Roskott, Buiksloot; Ds. E. A. van Baalen, Kage; Ds. H. van Essen, Oudelande; Ds. J. IJzerman, Wons; Dr. W. D. van Wijngaarden, Reeuwijk; Ds. J. H. C. v. d. Hoff, Veenhuizen; Ds. J. H. G. Stap, Nes (Fr.); Ds. A. Offringa, Huizinge (Gr.); Ds. P. L. Kiehl, Hoorn; Ds. P. J. de Bruyn, Denekamp.

VERTEGENWOORDIGERS:

L. Byvanck, Elisa Wolffstr. 65, Amsterdam; W. van Veen, Jac. Catskade 25, Amsterdam; K. Teeling, Da Costakade 130, Amsterdam; J. Alberts, v. Ostadestr. 304 II, Amsterdam; P. H. v. Dijk, Z. Buitensingel 122 i, Den Haag; W. den Boer, Loosd. kade 208, Den Haag; B. v. Zweden, 2e Adelheidstraat 163, Den Haag; J. Krop, Zusterstraat 129, Den Haag; J. Kooman, Z. Binnensingel 10, Den Haag.

ADRESSEN

Wij laten hieronder een lijstje volgen met namen en adressen van zendelingen en oudzendelingen, bij wie men in de komende maanden mag aankloppen voor spreekbeurten.

Allen hebben geen gelegenheid of mogen op advies van den dokter nog niet geregeld of velt keeren achter elkander spreken. Ook hebben enkelen hunner reeds tal van spreekbeurten aangenomen. Tijdige correspondentie wordt dus ieder aanbevolen!

J. L. D. v. d. Roest, Oude Gracht 348, Utrecht; W. L. Jens, Jansveld 51, Utrecht; J. A. van Balen, Roemer Visscherkade 9, Utrecht; Mevrouw Van Balen, idem; J. Metz, Berkenlaan 2, Zeist; A. Hueting, J. W. Frisostraat 38, Utrecht; H. J. Wesseldijk, Kruisweg 48, Haarlem; J. v. d. Berg, Aelbertsbergstraat 3, Haarlem; J. Ritsema, Appingedam; C. W. Nortier, de Zandhorst, Noordwijkerhout; W. Dunnebier, Oosterbeek.