Digibron.nl

Moderamen van de Generale Synode

Bron: Kerkinformatie
Datum: donderdag 1 maart 1973
Auteur: K. J. Schaafsma
Pagina: 20

Aan alle deputaatschappen, van wie een rapport verwacht wordt op de generale synode van Haarlem-Noord.
De generale synode van Haarlem- Noord komt, D.V., 15 mei 1973 samen. Het is gewenst dat uw rapporten enige weken vóórdat de synode bijeenkomt in bezit zijn van de afgevaardigden en de preadviserende leden.
Wilt u aan het A.K.B., Koningslaan 11 te Utrecht, tijdig de copie van uw rapport toezenden en mij bericht sturen dat u dit gedaan heeft?

Aan de kerkeraden, de classes en de particuliere synoden
Graag vóór 22 april inzending van agendastukken, bestemd voor de generale synode van Haarlem-Noord aan mijn adres: prof. van Bemmelenlaan 1a Utrecht-5.

K. J. Schaafsma, actuarius