Digibron.nl

Themakonferentie voor predikanten

Bron: Kerkinformatie
Datum: vrijdag 1 juni 1973
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 6

Dat leden van één gemeente vaak op verschillende wijze hun geloof beleven, zal menige predikant ervaren. Dat dit spanningen kan oproepen eveneens.
Predikanten die hierover met elkaar willen nadenken zijn hartelijk welkom op het Toerustingscentrum te Baarn op woensdag 26 (aanvang 14.30) en donderdag 27 september a.s. (tot 16.00 uur).

Het thema luidt: Gemeente zijn — verschillen in geloofsbeleving — en de predikant, waarbij het met name gaat om vragen als: Welke visie hebben wij op deze verschillen? Hoe ervaren we onszelf in dit spanningsveld? Wat betekent het voor de opbouw van de gemeente en wat is onze rol daarin?
Medewerking aan deze konferentie is toegezegd door: prof. dr. J. T. Bakker, hoogleraar aan de Theologische Hogeschool te Kampen; dr. J. Hendriks en drs. N. A. Schuman, beiden wetenschappelijk medewerker aan de theologische fakulteit van de Vrije Universiteit.

De leiding berust bij ds. H. J. Bavinck.
Kosten van deelname ƒ 20,—. Aanmelding bij het Toerustingscentrum, postbus 177, Baarn, tel. 02154-7636.