Digibron.nl

Predikantenkonferentie over de geloofsbelijdenis

Bron: Kerkinformatie
Datum: woensdag 1 augustus 1973
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 19

Dat leden van één gemeente vaak op verschillende wijze hun geloof beleven, zal menige predikant ervaren. Dat dit spanningen kan oproepen eveneens.
Predikanten die hierover met elkaar willen nadenken, zijn hartelijk welkom op het Toerustingscentrum, op woensdag 26 september (aanvang 14.30 uur) en donderdag 27 september (tot 16.00 uur).
Het thema van de konferentie luidt: gemeente- zijn — verschillen in geloofsbeleving — en de predikant.
Aan de konferentie zullen medewerking verlenen: prof. dr. J. T. Bakker, dr. J. Hendriks en drs. N. A. Schuman. De leiding berust bij ds. H. J. Bavinck.