Digibron.nl

Inkomsten van het werelddiakonaat

Bron: Kerkinformatie
Datum: zaterdag 1 juni 1974
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 12

Het Diakonaat publiceert voortaan regelmatig over de inkomsten voor het werelddiakonaat. U treft hier de cijfers aan over het eerste kwartaal 1974. Ter vergelijking is dit overigens niet helemaal, want om een voorbeeld te noemen, niet iedere diakonie draagt ieder jaar op de zelfde dag de opbrengst van de februaricollecte af. (De in dit overzicht te signaleren achteruitgang in 1973 was duidelijk een gevolg van de toen nog pas gevoerde actie Kom-over-de-brug II.)

Zie voor overzicht: het origineel