Digibron.nl

Adreswijzigingen

Bron: Kerkinformatie
Datum: zaterdag 1 juni 1974
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 16

Alleen adreswijzigingen predikanten, kerkeraden en classes betreffende, worden in "Kerkinformatie"" opgenomen. Achter de plaatsnaam is tussen haakjes vermeld het paginanummer van het Jaarboek 1 974 van de Geref. Kerken in Nederland.

Zuidwolde Gr. (52); adres kerkeraad is; L. Wolters, Pastorielaan 25, Zuidwolde Gr. 8071, tel. (05900) 2808.

Classis Groningen (58); actuarius is: Ds. T. W. Penning, van der Duyn van Maasdamweg 218, Hoogezand 8300, tel. (05980) 2862.

Uithuizen (67): adres kerkeraad is; A. Veenstra, J. F. Kennedylaan 3 1 , Uithuizen 8219, tel. (05953) 2 0 5 1 .

Veendam (72): adres kerkeraad is; K. Koetje, Thorbeckestraat 120, Veendam 8640, tel. (05987)4553.

Augustinusga (90): tel.nr. ds. A. Velthoen is niet 286 maar 656.

Grouw-Irnsum (96): adres kerkeraad is: S. Sijperda, de Vlet 62 I, Grouw 9064, tel. (05662)2067.

Hijlaard (96); adres ds. L. Moesker is; De Keeringen 4 1 , Joure 9350.

Leeuwarden-West (98); tel.nr. ds. A. J. van derWiel is (05100) 36188.

Makkum (106); adres kerkeraad is; Mevr. A. Horius-v. d. Veen, Ds. L. Touwenlaan 36, Makkum 9445, tel. (05158) 1233.

Warns en Scharl (107): adres kerkeraad is; H. Tol, Buorren 25, Warns 9426.

Donkerbroek (109): adres kerkeraad is; H. Visser, Herenweg 126, Donkerbroek 9527, tel. (05168) 372.

Tijnje (112): kand. W. Wester te Tijnje deed 2 juni 1974 intrede; adres is: Rolbrêgedyk 4, Tijnje 9320, tel. (05232) 484.

Idskenhuizen (114); adres kerkeraad is; A. Boonstra, Lemmerweg 5, St. Nicolaasga 9355,tel.(05134)315.

Smilde (127): adres kerkeraad is: ds. D. J. Suurmond, Suermondsweg 2, Smilde 8522. Vries (127): adres ds. S. Schoon is nu: Nes Ammim. Doar na Ashrat 25225, Israël.

Nijensleek (130): kand. A. Medema te Nijensleek deed 9 juni 1974 intrede: adres is: Hoofdweg 57, Nijensleek, post Frederiksoord 9517, tel. (05212) 1364.

Alteveer (131): adres kerkeraad is; H. G. Hunse, Hazenpad 2, Alteveer post Kerkenveld7616, tel.(05286)316.

Zuidwolde Dr. (134): adres kerkeraad is; J. Bolhuis, Bremstraat 24, Zuidwolde 7521, tel. (05287) 1763.

Emmer-Compascuum (137): kand. A. J. Verhoog te Schoonhoven deed 9 juni 1974 intrede; adres is; Creel 7, Emmer Compascuum 8725, tel. (0591 2) 1666.

Enschede (143); netnummer van Enschede (05420) is nu 053.

Hellendoorn (147): adres kerkeraad is; P. Noordhuis, Notenhoek 30, Hellendoorn 7080, tel. (05486) 4892.

Classis Deventer (149): actuarius is niet: J. van Dijk, deze is archivaris, maar; Joh. Jansen, v. d. St. v. Ommerenstraat 14, Nijverdal 7080, tel. (05486) 2 4 2 1 .

De Krim (157); adres kerkeraad is: F. C. A. van Paassen, Prins Bernhardstraat 7, De Krim 7400.

Sint Jansklooster (153); adres kerkeraad is; H. v. d. Linde, Harenweg 1, Vollenhove 7052.

Dalfsen (159); tel. nr. S. Dijkstra (adres kerkeraad) is: (05293) 1912.

Wilsum (164); adres ds. W. P. J. Zwerver is: Zilverreiger 6, Leusden c. 2921, tel. (03496) 3480.

Renkum en Heelsum (181); adres kerkeraad is; C. Udo, Mr. Teppemastraat 17, Renkum 6130, tel. (08373) 4 6 0 1 .

DinxpeHo (194): adres kerkeraad is; J. B. Lammers, Spoorstraat 2, Dinxperio 6 3 4 1 .

Vinkeveen (208): adres kerkeraad is: M. Kamminga. Futenlaan 51, Vinkeveen 2587, tel. (02972) 1809.

Amsterdam (225); adres ds. E. G. van Teylingen is; Beukenhorst 33, Driebergen 2760, tel. (03438) 7527.

Vijfhuizen (238); kand. A. J. Krol te Santpoort deed 9 juni 1974 intrede; adres is: Vijfhuizerweg 514, Vijfhuizen 1643, tel. (02508) 224.

Zaandijk (243): adres kerkeraad is; Mevr. C. A. Groot-van Delft, Lagedijk 94, Zaandijk 1410.

Anna Paulowna (245): adres kerkeraad is; F. Vlaming, Boermansweg 10, Anna Paulowna 1813, tel. (02249) 298.

Alkmaar (245); en Heiloo (247); netnummer van Alkmaar en Heiloo (02200) is nu 072.

Bodegraven (279); adres kerkeraad is; Mej. N. Koning, Spoorlaan 1, Bodegraven 2490, tel.(01726)2183.

Delft-Abtswoude (286); adres kerkeraad is: B. van Doorn, Jan Campertlaan 191, Delft 2204, tel. (01 5) 121524.

Maasdijk (287): adres kerkeraad is; W. v. d. Lugt, Lange Kruisweg 70, Maasdijk 2254, tel. (01745) 3697.

Bolnes (307); adres kerkeraad is: G. Vuik, Dijkje 7 1 , Bolnes 3217, tel. (01804) 14561.

Westmaas (310): adres kerkeraad is: J . Zevenbergen, Laan van Moerkerken 48, Mijnsheerenland 3374.

Brielle (311): adres kerkeraad is: J. Maat, van der Fuyckstraat 156, Brielle 3310.

Zuidland (315): adres kerkeraad is; P. Bins, Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohmanstraat 30, Zuidland 3306.

Lewedorp (329); adres ds. S. Oegema is; Teunisbloem 1, Castricum 1680, tel. (02518) 55079.

Klundert (356): tel.nr. drs. D. de Bruijn is: (01682)432. Pred. die de Geref. Kerken in Indonesië gediend hebben (371): tel.nr. ds. H. G. Meynen is: (03495) 4200.

Rectificatie. Op bIz. 387 is achter de naam van drs. J. Helderman abusievelijk vermeld; Instituut voor praktische theologie: dit moet zijn: nieuwe testament.