Digibron.nl

Veel belangstelling voor Kerk en Jeugd

Bron: Kerkinformatie
Datum: dinsdag 1 oktober 1974
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 2

Voor het rapport 'Kerk en Jeugd', dat in de oktoberzitting van de synode werd besproken en dat vorige maand volledig in 'Kerkinformatie' is gepubliceerd, bestaat veel belangstelling. Omdatwel waste voorzien dat velen dit rapport voor studie of bespreking zouden bestellen hebben we 2000 extra exemplaren van dit nummer laten drukken, maar dit voorraadje wordt met de dag kleiner. Wilt u deze publicatie, die probeert nieuwe wegen te wijzen voor de omgang van de kerk met de jeugd lezen dan raden wij u aan nu snel te bestellen. Het is ook een voortreffelijk stuk voor bespreking op gemeente- avonden, in verenigingen en kringen.

U kunt de uitgave bestellen door f 1,75 over te maken op giro 513153 van het Algemeen Kerkelijk Bureau, Koningslaan 11, Utrecht. op de girokaart vermelden: Bestelling 'Kerk en Jeugd'.