Digibron.nl

Diakonale spreuken

Bron: Diakonia
Datum: zaterdag 1 februari 1975
Auteur: J. C. van Dongen
Pagina: 22

Dat ic gaf is mi gebleven,
Dat ic hielt heft mi begheven.

In een tweetal kerken in gemeenten, waar ik vroeger predikant was, ben ik deze spreuk tegengekomen: bijhetzuidportaal van de Nicolaaskerk te Utrecht, en bij het prachtige Mariaportaal van de Walburgkerk te Zutphen.

Koster Kiezebrink van laatstgenoemde kerk, eens begiftigd met de zilveren anjer wegens zijn voortreffelijk kosterschap, had de gewoonte om bij rondleidingen een stukje diakonale geschiedenis in zijn verhaal in te bouwen. Bovengenoemde, in onze tijd steeds meer actuele tekst stamt vermoedelijk uit een tijd van grote ontbering en soberheid rond de reformatie. Even verder in dezelfde Walburgkerk kon hij wijzen op een stukje diakonaal verval in de gouden eeuw. Op de plaats van uitdeling konden de armen zich troosten met het woord uit Spreuken 17:

Eene droge Bete ende Ruste daerbij is beter
dan een Huys vol van geslachte Beesten met Twist.

Blijkbaar moesten in een tijd van toenemende verschillen in welstand de armen zich maar troosten met het gekrakeel der rijken over hun bezit.

Uit oude opschriften, akten en diakonieboeken zou een hele geschiedenis van onze diakonie opgediept kunnen worden!