Digibron.nl

Evangelie en Israël

Bron: Kerkinformatie
Datum: zaterdag 1 maart 1975
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4

Op zaterdag 3 mei van 10.30 16.30 uur wordt er op het Toerustingscentrum een konferentie georganiseerd die bedoeld is voor leden van zendingskommissies en van nog bestaande kommissies 'lodenzending', die verantwoordelijk zijn voor het werk van Evangelie en Israël. Op de konferentie zullen we bezig zijn met vragen die voortvloeien uit deze speciale taak.
Ds. Joh. Jellema te Achterveld is bereid gevonden aan het programma mee te werken. Deelnemersprijs: f 14, .

Aanmelding bij: Toerustingscentrum, postbus 177, Baarn, tel. 02154-7636.