Digibron.nl

Verbonden met Evangelie en Israël

Bron: Kerkinformatie
Datum: zaterdag 1 november 1975
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 8, 9

A. Ja hallo, u spreekt met ds X uit Y. Ben ik verbonden met het bureau voor Evangelie en Israël?

B. Ja zeker, daar spreekt u mee. Wat is er van uw dienst?

A. Mijn gemeente is erg geïnteresseerd in de vragen van de verhouding tussen joden en christenen en nu heeft men het plan opgevat om een Israël-zondag te organiseren. We hebben er met elkaar al heel wat over gepraat. Maar een gemeente-lid zei dat dat in veel meer plaatsen tegenwoordig gebeurt en dat u ons vast heel wat nuttige informatie zou kunnen geven. Klopt dat?

B. Ik hoop, dat u dat na afloop van ons gesprek ook vindt. Dat gemeentelid heeft in zoverre gelijk, dat we hier proberen de mensen, die komen of bellen een beetje wegwijs te maken in de Israël-doolhof.

A. Hoe bedoelt u dat?

B. Met name de laatste jaren zijn de interesse en de aktiviteiten voor en rondom Israël — helaas ook soms tegen Israël — dusdanig toegenomen, dat het voor veel mensen allemaal erg verwarrend wordt.

A. Ja, dat begrijp ik. Maar wat zou u ons adviseren i. v. m. die Israël-zondag?

B. Ik ken natuurlijk uw gemeente niet, maar de praktijk heeft geleerd, dat het erg belangrijk is, als de predikant met de kerkeraad of misschien met een speciale Israël-werkgroep of -commissie (vroeger was dat nogal eens de zendingscommissie) goed met elkaar doorpraten wat de bedoeling van zo'n zondag is.

A. Dat lijkt me inderdaad erg nuttig. Maar als we nu tegen allemaal moeilijke vragen aanlopen, kunnen we u dan om advies vragen?

B. Nee en ja. Wanneer het gaat om inhoudelijke problemen kunt u het beste contact opnemen met een van onze Israël predikanten, in dit geval ds A in B.

Hij woont het dichtste bij u en heeft zich in de materie verdiept. Hij kan u ook als de zondag voorbij is, adviseren over de mogelijkheden van cursussen of andere vormen van informatie en voorlichting.

Maar als u of anderen wat zouden willen lezen over de verhouding Kerk-Israël en wat daar allemaal verband mee houdt, dan zou ik u de catalogus van de bibliotheek kunnen toesturen.

A. Mooi, dat heb ik genoteerd. Maar nu nog een andere vraag. Er werd ook gesproken over een lectuurtafel. Heeft u daar materiaal voor?

B. Ja zeker, en als u wilt kan ik u ter kennismaking een klein pakketje toesturen van wat u op zo'n tafel zou kunnen neerleggen. Heel belangrijk is, dat elk gemeentelid ons blad Evangelie en Israël leest. Het is een goed en goedkoop blad. Voor mensen die nog wat meer belangstelling en tijd hebben verschijnt 'Verkenning en Bezinning' (vier maal per jaar).

A. Ja, dat ken ik, want dat lees ik zelf.

B. Dan hoef ik u daarover niets meer te vertellen. Erg instruktief zijn de boekjes voor gesprekskringen, die we sinds kort uitgeven. Er zijn er nu vier verschenen: 'Was Jezus een Farizeeër?' door drs C J . den Heijer; 'Het Zionisme' door drs H.R. Stroes; 'Gaandeweg zien wie God is' door ds H. Hogenhuis en 'Joden en Christenen, twee volken van God?' door ds C. B. Bavinck.

En als u wilt kan ik er ook nog een enkel boekje of tijdschrift bijdoen, dat door andere kerken wordt uitgegeven.

A. Ik zou zeggen, stuurt u me zo'n verrassingspakketje maar toe. Daar kunnen we vast wel wat mee. Is er nóg iets waar we misschien aan moeten denken?

B. Ja, als ik zo vrij mag zijn, wil ik u toch ook nog attent maken op de mogelijkheid om contact op te nemen met de joodse gemeenschap in uw woonplaats. Misschien zijn er wel gemeenteleden, die joodse mensen kennen.

A. Nou, dat wil ik wel eens bespreken, maar dat lijkt me een heel waagstuk.

B. In sommige gevallen is dat ook zo, maar ik hoor toch ook dat het tegenwoordig wel mogelijk is om met de joodse gemeentededen) samen hierover aan de praat te raken. En dat is natuurlijk eigenlijk het allerbeste.

A. Ik zal er nog eens over nadenken. Maar ik heb nog één andere vraag. U sprak zoeven over publikaties van andere kerken. Weet u ook of zo'n zondag ergens anders wel eens interkerkelijk wordt opgezet?

B. Daar horen we nog niet zo veel over.
In België zijn ze daar verder mee gevorders. In Nederland hebben we landelijk wel geregelde verbindingen met name met de Ned. Herv. Kerk en de Chr. Geref. Kerken en heel speciaal als het gaat om wat er in de Staat Israël gebeurt. Met de christelijke nederzetting Nes Ammim in Galilea hebben we een aparte band omdat er momenteel een geref. predikant is.

A. Als ik het allemaal zo hoor denk ik? dat u een afwisselende en veelzijdige werkkring hebt.

B. Dat is ook zo, al gaat er natuurlijk ook wel de nodige tijd zitten in administratieve en financiële zaken. Maar wie weet wordt dat gedeelte van mijn taak in het Dienstencentrum in Leusden wel wat verlicht. En werk blijft er ook dan nog genoeg. Israël is tenslotte een actueel gegeven in elk opzicht.

A. Ja, dat ben Ik helemaal met u eens. Hartelijk dank voor uw inlichtingen en Ik ben blij, dat ik even gebeld heb.

B. Tot uw dienst en klopt u rustig weer aan, als dat nodig is. Een inspirerende Israël-zondag toegewenst.

A. Dank u zeer.