Digibron.nl

Adreswijzigingen

Bron: Kerkinformatie
Datum: zondag 1 februari 1976
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 56

Alleen adreswijzigingen predikanten, kerkeraden en classes betreffende, worden in Kerkinformatie opgenomen. Achter de plaatsnaam is tussen haakjes vermeld het paginanummer van het Jaarboek 1975 van de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Appingedam (47): ds. G. J. Jans, gekomen van Oudemirdum deed 15 febr. intrede; adres; Farmsumenweg 1, Appingedam 8230, tel. (05960) 22405.
Bierum (47/48): adres kerkeraad is: T. Busz, De Rippert 8, Holwierde 8233, tel. (05960) 22398.
Nieuwolda (49): adres kerkeraad is; W. J. Werkman, Wagenborgenweg 26, Nieuwolda 8316, tel. (05964) 729.
Siddeburen (49): kand. B. H. Groot Enzerink te Siddeburen deed 8 febr. intrede; adres: Oudeweg 68, Siddeburen 8313, tel. (05983) 1788.
Wagenborgen (50): adres kerkeraad is: L. Oldersma, Klokkenborg 42, Wagenborger 8315, tel. (05964) 599.
't Zandt (Gr.) (51): adres kerkeraad is: E. T. Moedt, Schatsborgenweg 6, 't Zandt 8083, tel. (05968) 266.
Onderdendam (52): adres kerkeraad Is: mevr. J. P. Dijkstra-Bakker, Stadsweg 8, Onderdendam 8085, tel. (05900) 9258.
Wetsinge-Sauwerd (54): adres ds. F. J. Kok (idem adres kerkeraad) is Kerkstraat 13, Sauwerd 8067.
Groningen-Noord/Oost (55): tel.no. ds. L. Zwanenburg is (050) 412697.
Harkstede (58): adres kerkeraad is; H. Guichelaar, Hoofdweg 25, Scharmer 8309, tel. (05904) 581.
Kiel-Windeweer (59); adres kerkeraad is; A. Prins, Dorpsstraat 266, Kiel-Windeweer 8300, tel. (05989) 383.
Onnen (60); adres kerkeraad is: R. Wester, Blekenweg 88a, Haren Gr. 8100, tel. (050) 344419.
Kornhorn (62): kand. J. C. Fockens te Kornhorn deed 11 jan. intrede; adres: Provincialeweg 17, Kornhorn, post Opende Gr. 8053, tel. (05946) 9057.
Onstwedde (65): adres kerkeraad is: A. Sandee, Holte 53, Onstwedde 8629, tel. (05991) 1568.
Pieterburen (68); adres kerkeraad is: mevr. G. Beijes-Stuut, Oudedijk 11, Pieterburen 8211, tel. (05952) 269.
Oude Pekela (73): kand. G. J. van der Linde te Oude Pekela deed 15 febr. intrede; adres: H. Westerstraat 206, Oude Pekela 8660, tel. (05978) 2551.
Westerlee (73); adres kerkeraad is; H. J. Smid, Hoofdweg 136, Westerlee 8330, tel. (05970) 2961.
Winschoten (74): kand. drs. J. H. Buikema deed 18 mei 1975 intrede (voor de miss. dienst in Irian Jaya); adres: Kerkweg 34, Vorchten 7110.
Gerkesklooster-Stroobos (75/76): adres kerkeraad is: P. Siegersma, Hoogstraten 1, Gerkesklooster 8062, tel. (05123) 235.
Kommerzijl (76): adres kerkeraad is: W. Eisenga, Hogeweg 7, Kommerzijl 8058, tel. (05947) 2247.
Oldehove (77); adres kerkeraad is: A. Kok, Niehoofsterweg 1, Oldehove 8066, tel. (05949) 384.
Pieterzijl (771: adres kerkeraad is: D. S. Feitsma, Westerevaarddijk 9, Pieterzijl 8063, tel. (05948) 253.
Anjum (79): adres kerkeraad is: (F. Rosier), Pfeifferbuorren 3, Anjum 9219; adres ds. A. S. Rienstra is Pfeifferbuorren 4, Anjum 9219.
Damwoude (79): ds. H. de Bondt, gekomen van Bant (N.O.P.) deed 18 jan. intrede; adres: Voorweg 46, Damwoude 9227, tel. (05111) 1358.
Driesum (80): adres kerkeraad is: L. Hofman, Voonweg 67, Wouterswoude 9227, tel. (05111) 1739.
Hantum (80): kand. J. F. Boon te Hantum deed 18 jan. intrede te Hantum en Ternaard; adres; Nesserweg 4, Ternaard 9215, tel. (05198) 363.
Niawier (81); adres kerkeraad is: A. Turkstra, Grytmanswei 7, Wetzens 9223, tel. (05192) 344.
Schiermonnikoog (82); adres ds. G. Glerum is; Langestreek 84, Schiermonnikoog 9222.
Arum (83/84): adres kerkeraad is: J. de Boer, Harlingerweg 30, Kimswerd 9110, tel. (05176) 309.
Harlingen (84): adres kerkeraad is: W. Woudstra, Simon Stijlstraat 4, Harlingen 9110, tel. (05178) 2362.
Sexbierum (85): adres kerkeraad is: J. Mollema, Toerstrjitte 5, Sexbierum 9121.
Tzum (85/86): adres kerkeraad is: P. Ferwerda, Mr. Vrijburgstraat 11, Tzum 9100.
Vlieland (86): adres kerkeraad is: ds. H. U. Buitink, Willem de Vlaminghweg 3, Vieland 9116, tel. (05621) 550.
Winsum (Fr.) (86): adres kerkeraad is: D. de Boer, Fikarusleane 35, Winsum (Fr.) 9100, tel. (05173) 401.
Hijum en Finkum (89): adres ds. D. Sloot is: Lage Hereweg 9, Hijum 9214.
Eestrum (92); adres kerkeraad is; E. de Haan, Joost Wiersmaweg 9, Eestrum 9053, tel. (05129) 472.
Kollumerpomp (93): ds. W. Wijbenga, gekomen van Brentford (Can.) deed 14 dec. 1975 intrede; adres: Foyingaweg 52, Kollumerpomp 9039, tel. (05112)221.
Zwaagwesteinde (95); adres kerkeraad is; R. van der Meulen, Noorderststionstraat 39, Zwaagwesteinde 9044, tel. (05113) 1672.
Grouw-Irnsum (97): adres kerkeraad is: (C. Braam), De Tsjalk 1, Grouw 9064.
Hijlaard (97): adres kerkeraad is; H. Hoekstra, Hoptilsterdyk 26, Hijlaard 9068, tel. (05106) 332.
Leeuwarden (98): tel. ds. A. J. G. Dronkert is (05100)64881.
Reitsum (90): adres kerkeraad is: Past. Geref. Kerk, Reitsum 7, post Birdaard, tel. (05196) 9238.
Wartena (100): adres kerkeraad is; Sj. van der Wal, Nypaed 20, Wartena.
Harkema (103); adres kerkeraad is; H. T. Holthuis, Betonwei 18, tel. 105124) 1369.
Nijega-Opeinde-De Tike 1103): adres kerkeraad is; Sj. Douma, Kanaelsloaene 12, Opeinde (Sm.), tel. (051271 686.
Exmorra-Allingawier (106); adres kerkeraad is; W. Feenstra, Zijl 3, Exmorra, post Bolsward.
Pingjum en Zurich (108): adres kerkeraad is: K. Faber, Molenlaan 17, Pingjum, post Bolsward. Pingjum en Zurich (108): adres kerkeraad is; K. Faber, Molenlaan 17, Pingjum, post Bolsward.
Staveren (108); adres kerkeraad is; G. de Vries, Voorstraat 93, tel. (05149) 714.
Tjerkwerd (108); adres kerkeraad is: W. Brouwer, Mardijk 1, Greonterp, tel. (05157) 9295.
Workum (109); adres kerkeraad is; H. van Rijs, Lange Leane 2.
Drachten (110/111): adres drs. G. van der Veere is Flevo 106.
Hoornsterzwaag (112/113): adres kerkeraad is A. Sijbrandy, Job Holkemawijk2, Jubbega.
Lippenhuizen-Hemrik (113): adres kerkeraad is: L. te Nijenhuis, Binnenweg 48, Hemrik, tel. (05166) 377.
Nij-Beets (113): adres kerkeraad is: H. van Houten, Kanaelswei Noard 22, tel. (05128) 320.
Tijntje (113); adres kerkeraad is; W. Adema, Riperwei 58, tel. (05132) 355.
Echten (Fr.) (114); adres kerkeraad is: E. Visser, Herenweg 11, Oosterzee, tel. (05144) 383.
Idskenhuizen (115): adres kerkeraad (G. J. Hoogkamp) is: De Greiden 4, Idskenhuizen.
Oldeboorn (117): adres kerkeraad is: G. Zijlstra, Tsjerkehuorren 15, tel. (05663) 485.
Wolvega (118): adres wijkraad Noordwolde is; J. v. d. Pol, Dr. Verdeniusstraat 26 D, Noordwolde (Fr.); tel. (05613) 1685.
Gauw-Terzool (119); adres drs. H. W. Vijver is: Westerein 3, Terzool post Rauwerd.
Adres kerkeraad is; J. Ypma, Boeyengastraat 13, Gauw, post Sneek.
Jutrijp en Hommerts (120); adres kerkeraad is; mej. L. v. d. Hoek, Lippenwoude 2, Hommerts.
Oudemirdum (121); adres kerkeraad is; W. G. de Feyter, Groene Singel 5, Nijemirdum.
Woudsend (123); adres kerkeraad is; L. Nijdam, Midstraat 18, tel. (05141! 329.
Westerbork (132): adres kerkeraad is; mevr. K. Zwaagstra-Boertien, Binnenweg 8, tel. (05933) 1491.
Elim (133); adres kerkeraad is; H. Wemmenhove, Carstensdijk 152, Elim, post Nieuwlande.
Pesse 1135); adres kerkeraad is: H. Snapper, Kerkweg 9, Pesse, post Hoogeveen 7622, tel. (05281) 269.
Oldenzaal (145): adres kerkeraad is; H. Bekkering, Pastoor Geerdinkstraat 25, tel. (05410) 4725.
Classis Almelo (146): adres scriba is: ds. P. Kuizenga, Noorderhagen 56, Delden, tel. (05407) 2303.
Deventer (146): adres kerkeraad is: J. Otten, Kannenburgh 617, Colmschate, tel. (05706) 1471.
Enter (147); adres kerkeraad is; G. J. Velten, Dorpsstraat 78, tel. 105478) 229.
Olst (148); adres kerkeraad is; J . Hultink, Pr. Bernhardstraat 8.
Rijssen 1149); adres kerkeraad is; A. van Eerden, Steenakkersweg 112, tel. (05480! 3959.
Blokzijl (150); adres kerkeraad is: S. Wiersma, Willem Lodewijkstraat 8, tel. (05272) 411.
Bruchterveld (155); adres ds. G. F. Hooijer en adres kerkeraad is post Vriezenveen.
Sibculo (157/158); adres kerkeraad (J. Slomp) is; Kloosterdijk 107, tel. (05234) 262.
Classis Ommen (161); actuarius is; P. van der Molen, Nering Bögelstraat 70, Ommen, tel. (05291) 2626.
Genemuiden (162); adres kerkeraad is: H. Tuin, Cellemuiden 8, tel. (05208! 1748.
Langeslag-Heino (1631: ds. C. van der Vaart, gekomen van Lobith deed 11 jan. intrede (tevens voor de arbeid onder de schippers in Oost-Nederland); adres; Kolkweg 27, Laag-Zuthem, tel. (05299) 257.
Rouveen (164); adres kerkeraad is; A. Kisteman, Oude Rijksweg 569, tel. (05226) 243.
Wapenveld (170); adres kerkeraad is: drs. F. L. Bakker, Kwartelweg 11, tel. (05206) 8651.
Lobith (173): adres kerkeraad is: J. E. H. de Groot, Graaf Gerardstraat 28, tel. (overdag) (08365) 1545, toestel 19.

(Vervolg in volgende nummer)