Digibron.nl

Wijzigingen in de Kerkorde

Bron: Kerkinformatie
Datum: zaterdag 1 mei 1976
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 15

De generale synode besloot in haar vergadering van 1 maart jl. in tweede, definitieve lezing tot een aantal belangrijke wijzigingen van verschillende artikelen van de Kerkorde. De tekst van deze wijzigingen zal in een der volgende nummers van dit blad compleet aan de kerken worden meegedeeld.