Digibron.nl

Ga ook eens op herhaling. . .

Bron: Kerkinformatie
Datum: zaterdag 1 januari 1977
Auteur: Jenne Meijster
Pagina: 19

In het midden van het vorige jaar, om precies te zijn op zondag 15 augustus begon de vierde jaargang van het "Lied van de Week', dat in de kerkbladen met toelichting pleegt te worden opgenomen. De opzet was oorspronkelijk de serie tot drie jaargangen te beperken. Er wachtten echter nog ongeveer 135 gezangen op introductie; mede vanuit de kring van het onderwijs werd aandrang uitgeoefend om door te gaan. Nader overleg leidde tot de conclusie dat het onverstandig zou zijn een zaak die in zo brede kring ingang heeft gevonden voortijdig af te breken en daarom viel het besluit de serie voort te zetten.
Van allerlei zijden werd verzocht ook psalmen op te nemen. Aan dit verzoek kon op beperkte schaal worden tegemoet gekomen.
De volledige serie ziet er voor het lopende jaar als volgt uit:

september 5: G. 40; 12: G. 251; 19: G. 247; 26: G. 306.
oktober 3: G. 87; 10: G. 486; 17: G. 159; 24: G. 39; 31: G. 265.
november 7: G. 277; 14: G. 274; 21: G. 23; 28: G. 32.
december 5: Ps. 80; 12: G. 98; 19: Ps. 10; 24: Ps. 2; 25: G. 153; 26: G. 85.
januari 77: 2: G. 167; 9: G. 155; 16: G. 74; 23: G. 102; 30: G. 421.
februari 6: G. 3: 13: G. 490; 20: G. 92; 27: G. 10.
maart 6: Ps. 40; 13: G. 471; 20: G. 261; 27: G. 406.
april 3: Ps. 61; 7: G. 353; 8: G. 190; 10: G. 5 en G. 199; 17: G. 80; 24: G. 477.
mei 1: G. 27; 8: G. 111; 15: G. 252; 19: G. 95; 22: G. 106; 29: G. 236.

Wie lichten toe?
Zoals vorige jaren wordt in de kerkelijke pers iedere week weer voorlichting gegeven door middel van een klein stukje.
Ook nu weer geschreven door een drietal leden van de gereformeerde werkgroep voor liturgie, te weten de heren H. K. W. Frenkel, Laurens van Wingerden en Jenne Meyster.
De heer Frenkel, organist van de gereformeerde kerk van Rinsumageest is, vooral in het noorden van het land, geen onbekende. Naast zijn onderwijzerschap was hij muziekdocent en koordirigent. Verder is hij sinds jaren voorzitter van de gereformeerde organistenvereniging.
De heer Laurens van Wingerden is leraar muziek M.O. Hij was jaren docent aan de chr. kweekschool te Rotterdam en verder koordirigent en cantor-organist. Momenteel vervult hij deze functie in de gereformeerde Duyststraat-kerk te Rotterdam- Delfshaven.
Dit wat betreft de huidige serie 'Liederen van de Week'. Daarnaast is de vraag: wat doen we nu met de in de drie voorgaande jaren geïntroduceerde liederen? Het is allerminst de bedoeling dat deze, na eenmaal geoefend en gezongen te zijn, verder blijven rusten. Veel introductie-werk zou dan zijn doel missen.
Daarom doen wij op onze predikanten een beroep om deze groep gezangen van tijd tot tijd te laten zingen. Alleen z├│ zullen zij geleidelijk aan vertrouwd worden voor de gemeente. Hierbij is van veel belang dat de voorganger vooraf met zijn organist-cantor overlegt. De inschakeling van een zanggroep, die het lied eenstemmig voorzingt en daarna met de gemeente meezingt, zal een grote steun vormen.
Om herhaling van reeds geoefende liederen te vergemakkelijken laten wij hier tenslotte de volledige lijst volgen.
Met het oefenen van het 'Lied van de Week' wensen wij u veel succes. En niet in het minst ook met de herhalingsoefeningen!

(De heer Meyster, cantor-organist te Voorburg is o.m. secretaris van de interkerkelijke stichting voor het kerklied en eindredacteur van het maandblad van de Geref. Organistenvereniging).

Met tabel