Digibron.nl

Meer voorbereidingstijd tweede kerkenconferentie

Bron: Kerkinformatie
Datum: dinsdag 1 februari 1977
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 14

De Gereformeerde Kerken willen graag meedoen aan de tweede kerkenconferentie van de Raad van Kerken en daarvoor mede-verantwoordelijkheid aanvaarden. Aan de raad is meegedeeld, dat de voorkeur uitgaat naar een beperkte agenda, waarvoor twee onderwerpen worden genoemd: Rekenschap van de hoop die in ons is (hoe in deze tijd het geloof het beste onder woorden gebracht zou kunnen worden) en Nieuwe levensstijl. Deze onderwerpen, en trouwens nog andere, had de raad aanbevolen.
De Gereformeerde Kerken zijn het er niet mee eens, dat de tweede kerkenconferentie al in 1978 of 1979 gehouden zal worden. Ze zouden op zijn vroegst aan 1980 willen denken. Allereerst omdat de doorwerking van de eerste kerkenconferentie in 1974 naar de gemeenten toe nog maar miniem is geweest.
Voorts omdat een goede voorbereiding van de tweede kerkenconferentie meer tijd zal vergen. Zeker als men wil, dat deze ook zoveel mogelijk door de kerkleden wordt gedragen. Daar komt dan nog bij, aldus de Gereformeerde Kerken, dat ook de impulsen vanuit Nairobi 1975 in een Nederlandse kerkenconferentie moeten worden verwerkt.