Digibron.nl

Voortaan elk jaar een Bijbelweek

Bron: Kerkinformatie
Datum: dinsdag 1 maart 1977
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 24

'Een boek om te vieren', luidt het thema van de nieuwe Bijbelweek die voor het eerst zal worden gehouden van 16-22 oktober. Deze week is opgezet en wordt voorbereid door de RCOB, de Raad voor Contact en Overleg betreffende de Bijbel, waarin naast veertien kerken ook de bijbelorganisaties vertegenwoordigd zijn, zoals het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting. De week zal zowel door protestantse gemeenten als door rooms-katholieke en oud-katholieke parochies worden gevierd.
De RCOB dringt er bij de kerken plaatselijk op aan reeds nu voorbereidingen te treffen.
Deze nieuwe week zal voortaan ieder jaar in oktober worden gehouden. Het gaat er niet alleen om dat in de zondagse erediensten het thema zal worden behandeld, maar dat ook in de catechisaties, bijbelkringen, gespreksgroepen en gemeenteavonden over de waarde van de bijbel voor het dagelijks leven van de christenen zal worden gesproken.
De RCOB vraagt de kerken waar mogelijk samen te overleggen wat zij in hun stad of dorp kunnen doen.
Voor deze eerste Bijbelweek heeft de theologisch-liturgische werkgroep van de RCOB gesprekmateriaal ontworpen. Uitgangspunt daarbij is Nehemia 8:1-13, de pericoop waarin verteld wordt hoe Nehemia de wet voorleest aan het volk Israƫl dat uit de Babylonische ballingschap is teruggekeerd. Met nadruk wordt, volgens nieuwere vertalingen, daarin gezegd dat de woorden worden 'vertaald en uitgelegd.'
In het verleden is reeds eerder de wens geuit om bijbelzondagen te organiseren. Van de kant van de kerken werd steeds opgemerkt dat toch iedere zondag een bijbelzondag moet zijn. De kerken die in de RCOB vertegenwoordigd zijn menen nu dat het goed zou zijn als de leden van de kerken zich in al hun samenkomsten een week lang bezinnen op de waarde van het boek dat hun is toevertrouwd. Het moet er daarbij niet alleen gaan om de waarde van dit boek voor het eigen kerkelijke leven, maar ook om met dit boek naar buiten te treden in de wereld om hen heen.