Digibron.nl

landelijk centrum voor gereformeerd jeugdwerk

Bron: Kerkinformatie
Datum: zaterdag 1 april 1978
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 16, 17

"Niks gaat vanzelf", zeggen we weleens. Ook jeugdwerk niet. Daarom is er een grote organisatie voor heel het gereformeerde jeugdwerk in Nederland (het Landelijk Centrum voor Gereformeerd Jeugdwerk).
In de provincies en in de drie grootste steden bestaan Provinciale (of Regionale) Centra voor Gereformeerd Jeugdwerk. Vanuit zon centrum worden clubleiders en al die anderen, die meedoen en mee-organiseren, geholpen. Hoe zetje een goede club op?
Waarover kun je met elkaar praten? Hoe moet je programma's met elkaar samenstellen? Zo'n centrum probeert met de leiding en met de besturen van een soos of jongerengroep de beste antwoorden te zoeken. Er is advies beschikbaar: een jeugdwerkadviseur wil de adviezen geven.
Helpen. Zoeken. Ook aanzetten geven om na te denken over het doel van jeugdwerk.
Tenslotte praten we over "gereformeerd" jeugdwerk. Dat moet dan inhoud krijgen.
Voor jeugd- en jongerenwerk organiseert het LCGJ verschillende activiteiten. Activiteiten zoals vrijwilligersdagen, waar honderden leidersisters van klubs, gjv-leden, sociëteitsbezoekers komen om ideeën met elkaar uit te wisselen, ideeën op te doen om weer een seizoen te gaan werken in het plaatselijk gereformeerd jeugdwerk.
Ook geeft het LCGJ uitgaven uit. En verder: het LCGJ doet nog veel meer, zoals het organiseren van tientallen zomer- en winterkampen, waarvan de aankondiging in de kampgids Wegwezen staat.
Ook zijn er nog speciale uitgaven, waarvan groepen gebruik kunnen maken voor hun bijbelstudie. Kortom: er is materiaal te over!
Voor inlichtingen wende men sich tot het LCGJ, postbus 99, Driebergen, 03438- 6341.


Fotobijschriften
1. Zeilkamp in Nederland
2. Het kantoorgebouw 'De Drieburg", waar het LCGJ gevestigd is.
3. Je kunt dan wel zeggen: 'Ik ga handenarbeid doen', maar 't is toch maar goed dat er kundige instruktrices zijn, want anders. . . (vrijwilligersdagen 1977)
4. Samen zingen. In de pauze. (vrijwiltigerdagen 1977)
5. Op klub. Handenarbeid na het bespreken van een bijbelsonderwerp.
6. Meningen uitwisselen over een onderwerp op de jeugdvereniging.
7. Wandeltocht in de bergen tijdens een zomerkamp