Digibron.nl

Mogen wij dan niet?

Bron: Diakonia
Datum: vrijdag 1 december 1978
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 13, 14, 15, 16, 17

’Ik ben Paula Hegeman, ik kom uit Noordwijk en ik ben geen diaken. Ik zit mij vreselijk te verbazen dat alle diakenen denken dat het pas begint als je diaken wordt. Dat vind ik heel vreemd, de diaken schijnt het allemaal alleen te willen doen of alleen te kunnen doen.

Mogen wij dan niet? Wal doen de diakenen met de gemeente?

Er zijn zoveel mensen in de kerk die ook bezig zijn. Ik ben bijvoorbeeld bezig in de wereldwinkel, met gastarbeiders en in een vredeswerk-groep. Ik heb het idee dat ik door de kerk word afgestoten.

Ik krijg naar m’n hoofd: jij bent rood, jij bent links, je hoort er niet bij’. Wanneer zien ze in dat ze zich vergissen? Daar wacht ik op.

Ik wil dat diakenen veel meer contact zoeken met actiegroepen. Daar zitten veel christenen, veel jongeren in en ze krijgen geen response.

Je stuurt rapportjes en verslagen naar de diakenen en je vraagt om reacties. Je wilt dat ze meedoen en je krijgt nauwelijks iets terug. Terwijl je hier hoort dat de diakenen van alles willen doen. Ze willen dit en dat en ze ’zwemmen in het rond’, zoals dat hier is gezegd. Nou, wij zwemmen ooken we willen het met jullie samen doen.

Waarom zoeken jullie geen actiegroepen op? Waarom zeggen jullie niet: ’Hoe bekijken jullie dat, hoe doen jullie het?’ Waarom willen jullie niet iets samen doen met anderen? Anderen die ook bezig zijn, ook diakonaal, ook vanuit de bijbel?’

De belangstelling voor de Algemene Diakonale Vergadering was dit jaar bijzonder groot.

De acteur Henk van Ulsen (rechts) in gesprek met de secretaris van de Amsterdamse diakonie, J. O. Schaafsma, die een groot aandeel heeft gehad in de organisatie van de vergadering.

Henk van Ulsen leest 2 Korintiërs 8 en 9.

Ds. Vuyst sprak niet voor niets over de diaken als ’zij’.

Hij het begin van het middag gedeelte werd spontaan de canon ’Wij zijn gekomen, wij zijn gegaan…’ingezet; herinnering aan de Zomerconferentie in Noordwijkerhout.

Het spel met hel geld: wie• z ’n bezil niet kan loslaten, speelt vals en hoeft niet meer mee te doen.

De discussie onder leiding van HenkVerkerk (rechts) met voortdurend wisselende deelnemers.