Digibron.nl

Conferenties Toerustingscentrum

Bron: Kerkinformatie
Datum: donderdag 1 februari 1979
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 23

De conferenties in de komende maand kunnen als volgt gegroepeerd worden:

Zaterdagen voor kerkeraadsleden/pastorale medewerkers
3 maart — evangelisatieouderiingen (en leden van evangelisatiecommissies) over 'gemeente.. . binnenste buiten', m.m.v. dr. J. te Winkel, staflid Evangelisatiecentrum.
3 maart — kerkeraadsleden en andere pastorale medewerkers;thema: 'waarom zou het mis gaan?' (over relaties) m.m.v. mevr. drs. H. te Winkel- Komijn, Prot. Stichting Verantwoorde Gezinsvorming (P.S.V.G.) en H. Jansen, generale diakonale raad Herv. Kerk.
9 en 10 maart — jeugdouderiingen over 'op zoek naar nieuwe mogelijkheden', m.m.v. ds. H. Hogenhuis, studiesecretariaat sectie jeugd- en jongerenpastoraat; plaats: Paterswolde (deeln. prijs ƒ 27,—).
10 maart — ouderlingen over 'ik heb zulk rotwerk.. .1, m.m.v. drs. P. C Meijer, pred. in algemene dienst voor kerk en bedrijfsleven.
1 7 maart — jeugdouderiingen (en ouders) over 'praten over levensvragen', m.m.v. mevr. M. Harryvan-van Loon.
24 maart — leden van beroepingscommissies over 'help, de dominee gaat weg', m.m.v. mevr. ds. E. G. van Egmond, te Amstelveen en J. G. Pekelharing, lid landelijke adviesgroep gemeentestructuur.
24 maart — vrouwelijke gemeenteleden, die een taak of ambt in de kerk vervullen over 'vrouw — bijbel — gemeente', m.m.v. mevr. ds. M. J. van der Veen-Schenkeveld te Krimpen a. d. IJssel.
7 april — kerkeraadsleden (en gemeenteleden) over 'geen werk', m.m.v. drs. Joh. Pasveer, te Krimpen a. d. IJssel.

Themadagen over de evangelisatie
3 maart — leden evangelisatiecommissies (en evangelisatieouderlingen): zie boven
17 en 30/31 maart — leiding evangelisatie over 'hoe betrekken wij de gemeente bij het werk?', m.m.v. J. Hollander, staflid Evangelisatiecentrum; plaats: 1 7 maart Leusden en 30/31 maart Paterswolde.
31 maart — medewerkers in de evangelisatie (en gemeenteleden) over 'wanneer zeg je wat?' m.m.v. ds. B. ter Haar te Rotterdam.

Themadagen voor zendingscommissies
10 maart — nieuwe leden zendingscommissies over 'ik heb 'ja' gezegd. .. wat nu?' M.m.v. P. Noordam, functionaris Zendingscentrum; plaats: Bergen (N.H.).
17 maart — leden zendingscommissies over 'zending vandaag', m.m.v. ds. A. Sevenster te Groningen; plaats: Paterswolde.
31 maart — leden zendingscommissies over 'zending en politiek' m.m.v. dr. C H. Koetsier te Amsterdam.

Themadagen voor overige gemeenteleden
10 maart — gemeenteleden over 'jodendom - christendom - islam', m.m.v. ds. J. G. K. Littooy, predikant voor kerk en Israël en drs. J. Slomp, predikant voor vooriichting aan de gemeenten over de relatie tussen moslims en christenen.
17 maart -— ouders van kinderen boven 14 jaar: zie onder 'kerkeraadsleden'.
24 maart — leden beroepingscommissies: zie onder 'kerkeraadsleden'.
24 maart — vrouwelijke gemeenteleden die een taak of ambt in de kerk vervullen; zie onder 'kerkeraadsleden'.
31 maart: gemeenteleden en medewerkers in de evangelisatie: zie onder 'themadagen evangelisatie'.
7 april — gemeenteleden over 'geen werk'; zie onder 'kerkeraadsleden'.

De leiding van deze conferenties is in handen van één van de stafleden van het Toerustingscentrum: ds. H. J. Bavinck, mevr. G. M. R. Jonker, mevr. J. A. Procee-de Boer. Tenzij anders aangegeven, worden deze conferenties gehouden in het Toerustingscentrum te Leusden, telkens van 10.1 5 tot 1 6.30 uur.

De deelnemersprijs bedraagt ƒ 17,—. Uw aanmelding is welkom bij mw. N. H, Krabbe, tel. 033- 43244 (toestel 123). Postadres: Toerustingscentrum, postbus 202, 3830 AE Leusden.