Digibron.nl

Pravda beziet reis van Nixon kritisch

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: dinsdag 27 juli 1971
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3 (Onbekend)

MOSKOU — Het Sojvjetrussische partijblad Pravda heeft voor het eerst officieel commentaar gegeven op het aangekondigde bezoek dat president Nixon aan China zal brengen.

Niemand in de Sovjet-Unie ziet in de contacten tussen Peking en Washington enige grond voor sensatie. De komende ontwikkelingen zullen de „werkelijke bedoelingen van China en Amerika aan het licht brengen," aldus de Pravda.

Het zou, zo vervolgt het blad, niet realistisch zijn te trachten de contacten tussen deze twee te gebruiken om druk op de Sovjet-Unie en de socialistische gemeenschap uit te oefenen.

Elke poging daartoe zou slechts resulteren in een verlies van contact met de realiteit, aldus de Pravda.

Het Russische weekblad „buitenland" vermoedt, dat president Nixon duistere plannen koestert nu hij een uitnodiging voor een bezoek aan Peking heeft aanvaard.

„Nixon", aldus het blad, „zoekt naar nieuwe wegen om een oude imperialistische politiek te voeren".

In het „Volksdagblad", orgaan van de Chinese communistische partij, werd verklaard dat „de zogenaamd nieuwe Azië-politiek van de regering-Nixon niets anders is dan een samenraapsel uit de versleten agressieve methoden van het Amerikaanse imperialisme",