Digibron.nl

KLEINE ZWAAN

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: dinsdag 8 februari 1972
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 6   (Onbekend)

Veel meer dan de wilde zwaan overwintert hier te lande de kleine zwaan. Van beide' eerder genoemde soorten is de kleine zwaan goed te onderscheiden door zijn grootte. Hij is een dertig centimeter kleiner dan wilde en knobbelzwaan. Het best kan men deze zwaan vergelijken met de wilde, maar dan als een verkleinde uitgave. Hij houdt echter zijn hals nog meer gestrekt dan de wilde zwaan. De kleine zwaan is ondanks zijn geringere afmetingen nog een vrij forse vogel die volwassen een lengte van een meter twintig bereikt en heeft een vlucht van bijna twee meter. Minder schuw dan zijn twee grotere neven, doch ook weer niet zo gemakkelijk te benaderen. Voor wie geen vogelkenner is en toch wil weten met welke zwaan hij te doen heeft, zijn de volgende punten van belang.

De alom bekende knobbelzwaan heeft zwarte poten, kromme hals, oranje-rode snavel met aan de snavelwortel de beroemde zwarte knobbel waaraan het dier zijn naam te danken heeft. Zowel de wilde als de kleine zwaan heeft een rechte hals, die statig verticaal wordt gedragen. De snavel van beide laatstgenoemde is geel met zwarte punt. De kleine zwaan heeft een kleine zwarte punt, de wilde heeft langere snavel met grotere zwarte punt.

In de vlucht is de kleine zwaan van de andere goed te onderscheiden, de vlucht is wat ongeregelder en minder in formatie. Het broedgebied van de kleine is ongeveer hetzelfde als dat van de wilde zwaan, mogelijk nog iets noordelijker. Zoals bij alle zwanen het geval is, wordt ook bij de kleine zwaan een huwelijk voor het leven gesloten. De jongen uit het huwelijk geboren blijven lang bij hun ouders. Op de trek ziet men de dieren vaak samen. De jongen in hun grijsachtig-bruine verenpakje steken af bij het helderwitte kleed waarmee hun ouders zijn getooid. Wat grootte betreft zijn ze aan hun ouders gelijk. In gunstige omstandigheden zijn de kleine zwanen zo medio oktober al present en het kan gebeuren dat het april is voor ze ons land weer verlaten. Alle tijd dus om van deze vogels te genieten.