Digibron.nl

De krimpende rentemar baart zorgen

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 12 april 1972
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 7   (Onbekend)

AMSTERDAM — Omdat de resultaten in het bankbedrijf nogal eens beinvloed worden door incidentele factoren, zoals valutawij/.igingen en koersverschillen, is het geven van vooruitzichten een moeilijke zaak. De krimpende rentemarge en sterke kostenstijgingen baren veel zorgen en het lijkt er op dat 1972 een moeilijk jaar wordt. Dit zei dr. F. H. M. Grapperhaus de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van de Mees en Hope Groep N\' bij het verschijnen van het jaarverslag over 1971.

In dat jaar heeft de groep, met als belangrijkste werkmaatschappij de bank Mees en Hope NV, gunstige resultaten geboekt.

De netto winst van de groep steeg met ruim 30 pet tot ƒ 19,5 min. Per aandeel betekent dit een stijging van ƒ 11,98 tot ƒ 15,61. Naast de Bank Mees fn Hope hebben ook de twee andere werkmaatschappijen — de Assurantie Beheersmaatschappij NV en Mees en Hope Investeringen NV — tot de gunstige resultaten bijgedragen.

Zoals reeds eerder gemeld, wordt aandeelhouders voorgesteld het dividend per prioriteits en gewoon aandeel van ƒ 50 te verhogen van ƒ 6,40 tot ƒ 7.

GOEDKEURING

Als dit voorstel wordt goedgekeurd, zullen de aandelen „a" — die tot en met het boekjaar 1972 onderworpen zijn aan een dividendbeperking — gerechtigd zijn tot een dividend van ƒ 1,50 per aandeel van ƒ 50 (over 1970: 0,90). bank Mees en Hope steeg in 1971 tot ƒ 15,9 min, 29 pet hoger dan in 1970. Het balanstotaal nam met 22 pet toe tot ruim ƒ 3,3 miljard. Opvallend noemt het verslag de bijdrage van vrijwel alle bedrijfssectoren tot de expansie en de gunstige resultaten. De afzwakking van de internationale conjunctuur en de voortdurende onrust op de valutamarkten hebben een duidelijke invloed gehad op de activiteiten in de buitenlandse sector. Het zakenvolume bleef zich echter in opgaande lijn ontwikkelen.