Digibron.nl

Japanse elektronische industrie bedreigt Benelux

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: maandag 29 mei 1972
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5 (Onbekend)

TOKIO — Een afvaardiging uit de industrie van de Benelux heeft Japan vrijdag ve(raocht zijn uitvoer van elektrische a,pparaten naar Nederland, België en Luxemburg aan banden te leggen,'zo heeft het verbond van de Japanse eilektrotechnl-

sche induS'trie bekendgemaakt. Donderdag zijn vertegenwoordigers van de industrie in de Benelux en in Japan besprekingen begonnen.

De afvaardiging uit de Benelux, die onder leiding staat van de heer A. Prins, voorzitter van de Federatie Metaal- en Elektrotechnische Industrie (FME), heeft naa:r voren gebracht dat de markten in de drie landen zijn verstoord door de snel toenemende verkopen van Japanse radio- en televisietoestellen, tafelrekenmachines,- elektronische microscopen, bandaparaten en soortgelijke produkten. De delegatie hoopt met de Japanse industrie tót een akkoord te komen over een regeling van de uitvoer van Japanse elektrotechnische produkten naar de drie landen.