Digibron.nl

Enorme belangstelling voor studie te Utrecht

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: dinsdag 20 juni 1972
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 2   (Onbekend)

AANMELDINGENDe rijksuniversiteit in Utrecht is diep ongelukkig met het grote aantal aanmeldingen studenten voor het komende studiejaar. Met een aantal van 3639 aanmeldingen blijken de toekomstige studenten verreweg de grootste belangstelling voor de Utrechtse universiteit te hebben (aanmelding voor Groningen 2781, voor Nijmegen 2760 de overige universiteiten minder).

,,Dat de grootste universiteit in den lande ook de meeste aanmeldingen krijgt te verwerken, is wel bijzonder ongewenst", aldus het college van bestuur. Het bestuur hoopt daarom dat wetenschapsminister De Brauw erin slaagt nog voor het komende studiejaar wettelijke toelatingsbeperkingen door de Staten-Generaal te loodsen. Het hoopt op invoering van een numerus fixus voor een aantal, door de Academische raad voorgestelde, studierichtingen en verder op plaatsingscommissies voor een aantal andere studierichtingen.

MOEILIJKHEDEN

Enkele studierichtingen met bijzondere moeilijkheden in Utrecht zijn geneeskunde met een capaciteit van 300 studenten en een aanmeldingslijst van 502, tandheelkunde heeft bij 278 aanmeldingen plaats voor 85 eerstejaarstudenten, bij diergeneeskunde zijn die cijfers 289 aanmeldingen en 150 plaatsen. Ook in de studierichtingen sociale geografie, farmacie, biologie en Engels zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen. Slechts enkele studierichtingen zoals rechten, sociologie en culturele antropologie hebben nog ruimte maar moeilijkheden worden wel weer verwacht bij de psychologie met een aanmelding van 314 en plaats voor niet meer dan 200 en andragogie: 66 aanmeldingen voor 20 plaatsen.

Een en ander betekent overigens niet dat alle studenten die in Utrecht willen gaan studeren, helemaal niet kunnen beginnen. Veelal zal hun echter moeten worden geadviseerd het bij een andere universiteit te proberen.