Digibron.nl

KISSINGER NAAR PARIJS

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: maandag 20 november 1972
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 1   (Voorpagina)

WASHINGTON — De Amerikaanse presidentiële adviseur Henry Kissinger is zondag uit Washington naar Parijs vertrokken, waar hij wellicht zijn laatste onderhandelingsronde voor het sluiten van vrede in Vietnam zal beginnen.
Tegelijk met Kissinger vertrokken diens plaatsvervanger generaal Alexander Haig en de deskundige van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken voor Aziatische zaken, William Sullivan.
Kissinger gaat maandag zijn besprekingen met Le Due Tho, lid van het Noordvietnamese politieke bureau, hervatten.
Op de eenentwintigste onderhandelingsronde van Kissinger in Parijs zal overleg met de Zuidvietnamese regering en eventueel ook nog met Hanoi volgen.
Vlak voor zijn vertrek had Kissinger nog besprekingen gevoerd met president Nixon, die daarvoor uit zijn buitenverblijf Camp David in Maryland naar Washington was gekomen.