Digibron.nl

Nederland geeft weer geld voor YIV-fonds

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 15 december 1972
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5   (Onbekend)

De beheerschapscommissie van de Algemene Vergadering van de VN heeft donderdag de Zuidafrikaanse regering veroordeeld, omdat zij „zich beijvert de eenheid van het volk van Namibië en de territoriale onschendbaarheid van dat land te vernietigen door de instelling van aparte woongebieden op basis van rassen- en stammenonderscheid. De ontwerp-resolutie die 26 landen uit de Derde Wereld hadden ingediend, werd aanvaard met 101 stemmen tegeii een, bij 15 onthoudingen.

Het land dat tegenstemde was Portugal. Zuid-Afrika was afwezig toen er gestemd werd. Onder de landen die zich van stemmen onthielden, bevonden zich Nederland, de VS, Engeland, Frankrijk, Canada, Oostenrijk, België en Swaziland.

De beheerschapscommissie sprak zich voorts met 106 stemmen tegen een (eveneens Portugal) uit voor een voorstel voorlopig 100.000 dollar van de begroting voor 1973 toe te wijzen aan het fonds van de VN voor Namibië.

Tijdens dezelfde vergadering heeft Nederland de Verenigde Naties een bijdrage van 50.000 gulden toegezegd voor 1973 voor het VN-fonds voor Namibië. jaar nogal teleurstellend geweest. Tot september van dit jaar was slechts 80.000 dollar (260.000 Ned. gulden) bijgedragen.

Het eerste kamerlid Piket (CHU) zei In zijn toelichting dat Nederland dit heeft gedaan omdat wij het beginsel aanvaarden dat de Verenigde Naties de verplichting overnemen Namibië te besturen, nadat het mandaat van ZuidAfrika is beëindigd. De Verenigde Naties nemen daarbij de verplichting op zich het Namlbische volk bij te staan en voor te bereiden op de onafhanke lijkheid. De Nederlandse toezegging moet nog goedgekeurd worden door het Parlement.