Digibron.nl

Nieuwe ontwikkelingen in Watergate-zaak

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 27 juni 1973
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5   (Onbekend)

WASHINGTON, woensdag — De ontslagen juridische adviseur van het Witte Huis, John Dean, meent dat president Nixon waarschijnlijk ook tevoren op de hoogte was van de plannen voor het bespioneren van het Democratische hoofdkwartier. Dean getuigde voor de senaatscommissie dat de president in ieder geval wist van de pogingen achteraf de hele affaire in de doofpot te stoppen. Dean' verklaarde dat de president niet alleen wist wat er allemaal gebeurde om het schandaal te verdoezelen, maar daar zelf ook een actief aandeel in had.

De president was in ieder geval medeplichtig geworden aan de doofpotpogingen na 15 september aldus Dean, Op die dag werden de zeven verdachten van de Watergate-inbraak in staat van beschuldiging gesteld. De verdachten eisten en kregen grote sommen zwijggeld van het comité tot herverkiezing van president Nixon. President Nixon had Dean gezegd dat het „geen problemen" zou opleveren om een miljoen dollar zwijggeld bij elkaar te krijgen, maar zei later dat hij alleen maar een grapje had gemaakt, aldus Deans getuigenis. Eveneens op 15 september had Nixon Dean bedankt voor de manier waarop hij de zaak behandelde, waardoor het Witte Huis bij het gerechtelijk onderzoek buiten schot bleef. Sindsdien was Dean volledig overtuigd van Nixons medeplichtigheid aan het verdoezelen van de feiten, zo zei de voormalige medewerker van het Witte Huis dinsdag in antwoord op vragen van Samuel Dash, de juridische adviseur van de senaatscommissie,

RAPPORTEN

Volgens Dean moeten de rapporten over de afluister-plannen Nixon hebben bereikt via zijn naaste medewerker Bob Haldeman, die voor Gordon Straehan, verbindingsman tussen het Witte Huis en het comité tot herverkiezing van president Nixon, op de hoogte werd gehouden van de plannen van het comité, Plaatsvervangend campagneleider Jeb Stuart Magruder heeft al getuigd dat hij Strachan inlichtte over de werkzaamheden van het comité. Strachan bracht volgens Dean rapport uit aan Haldeman. Op de vraag of Haldeman de rapporten over de afluisterplannen en over de inbraak zelf ter kennis van president Nixon zou hebben gebracht, antwoordde Dean:„Ik geloof dat hij ze waarschijnlijk gerapporteerd zal hebben". Hij gaf, toe dat zijn advocaten hebben getracht vrijstelling van strafvervolging voor hem te verkrijgen en dat deze daar niet in geslaagd zijn. Hij ontkende dat hij had deelgenomen aan de pogingen om de Watergate-affaire in de doofpot te stoppen omdat hij bevreesd was dat hij in staat van beschuldiging zou worden gesteld wegens het deelnemen aan bijeenkomsten waarin voor hét eerst was voorgesteld de telefoons in het hoofdkwartier van de democratische partij a£ te luisteren,

OMGEKOCHT

Dean zei „Ik wist dat ik niets misdadigs had gedaan", hij zei dat de herverkiezing van de president belangrijk genoeg voor hem WHS geweest om niet in de weg te staan. Dash gaf voor de commissie een samenvatting van Deans uitvoerige getuigenverklaring,, waarin de volgend? punten opvallen: 

Nixon stemde er mee in dat Watergate-samenzweerder Howard Hunt gratie zou worden beloofd (een privilege van de president),
• Nixon maakte er zich schouder ophalend vanaf toen Dean tegen hem zei' dat hij schuldig was aan belemmering van de rechtspleging.
• Nixon zei tegen Dean dat het „geen probleem" zou zijn de samenzweerders een miljoen dollar te betalen om hun zwijgen te kopen.
• Nixon deed niets positiefs om een einde Ie maken aan het verdoezelen van de feiten, nadat Dean hem op 21 maart van dit jaar volledig had ingelicht over de affaire en over de misdadige betrokkenheid van vooraanstaande medewerkers van Nixon.
• Nixon maakte „specifieke plannen'' om het onderzoek door de senaatscommissie VOOR Watergate te dwarsbomen en wilde de schuld voor het schandaal op de schouders van John Mildiell leggen:
• Nixon ontsloeg Dean als zijn adviseur nadat Dean met de autoriteiten was gaan samenwerken en over het aandeel van Haldeman en Ehrlichman had gepraat.

ONTKENNING

Woordvoerders van het Witte Huis hebben dinsdag herhaald dat president Nixon blijft bij zijn eerdere verklaringen dat hij niet medeplichtig is geweest aan de Watergate-affaire of er ook maar iets van heeft afgeweten. De vice-perschef van het Witte Huis, Gerald L. Warren herhaalde een eerdere verklaring dal Nixon deze week tijdens het getuigenverhoor door de senaatscommissie van John Dean, zijn vroegere juridische adviseur geen commentaar zal leveren.

Warren weigerde dinsdag rechtstreeks commentaar te leveren op de beschuldigingen van Dean dat Nixon en andere hoge functionarissen betrokken zijn geweest bij de pogingen het afluisterschandaal in de doofpot te stoppen.

In antwoord op vragen zei Warren „Wij staan achter Nixon's verklaring van 22 mei, waarin hij ontkende dat hij betrokken zou zijn geweest bij de pogingen het schandaal in de doofpot te stoppen of dat hij daarvan op de hoogte zou zijn geweest.