Digibron.nl

OKe-industrie praat over prijzen producten

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: zaterdag 16 maart 1974
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3   (Onbekend)

De olie-industrie is met het miaisterie van Economische zaken in bespreking over een verhoging van de prijzen van olieprodukten, aldus een woordvoerder van een der olemaatschappijen. Bij de jongste verhoging, waarbij superbeoaine op 98 cent per liter kwam, werd driekwart van de kostenstijging voor de oMeraaaitschappijen, veroorzaakt door de gestegen prijzen van ruwe olie, gedekt. Men praat nu over de overige 25 procent van de kostenstij^ng.

De woordvoerder kon echter niet zeggen, over welke produkten wordt gepraat en hoe groot de prijsstijgingen zijn, die de Industrie op grond van haar gestegen kosten nodig acht. De woordvoerder kon bijvoorbeeld ook niet zeggen, of er ook over een nieuwe verhoging van de benzineprijs wordt gepraat. Premier Den Uyl heeft bij de jongste benzineprijsverhoging gezegd, dat het daar bij moet blijven, tenzij zich nieuwe kostenstijgingen voordoen.

De olie-industrie is overigens niet de enige bedrijfstak, die prijsverhoging wil. Er is op het ministerie van Economische zaken een aantal meldingen van prijsverhogingen wegens gestegen grondstoffenkosten binnen.gekomen, o.a. van industrie├źn, die de duurdere olie in hun prijzen (bijv. van plastic artikelen) moeten doorberekenen. De Nederlandse papierfabrikanten hebben opnieuw een prijsverhoging aangemeld: zij willen per 1 april hun prijzen met ruim een dubbeltje per kilo verhogen.

Het aantal verzekeringsmaatschappijen, dat de premie van de ziektekostenverzekering sterker wil verhogen dan tot nu toe is toegestaan, is niet zeer groot: het zijn er minder dan tien, aldus een woordvoerder van het ministerie van Economische zaken.