Digibron.nl

Onveranderd keuzedividend VRG-Papier

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: zaterdag 4 mei 1974
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 11 (Onbekend)

AMSTERDAM — NV Gemeenschappelijk Bezit VRG-Papier zal aan de op 14 juni te houden jaarvergadering voorstellen over 1973 een onverandeid dividend van 26 pct. uit te keren over het door het stoekdividend van 1972 met 10 pct. verhoogde gewone kaptaal. Het dividend kan naar keuze weer geheel in contanten worden opgenomen of voor 16 pct. in contanten en 10 pct in agio-aandelen, aldus het bedrijf.De omzet van VRG is in 1973 gestegen mët 26.5 pet. (v.j. 8.5 pet.) van 230 min. tot ƒ 291 min De nettowinst ging met 30 pct. (v.j. 20 pct.) omhoog van ƒ 5.2 mln. tot f 6.8 mln. De winst per aandeel van nominaal ƒ 100 be droeg ƒ 85.91 (v.j. ƒ 66.04) en de kasstroom ƒ 110.22 (v.j. ƒ 84.74).