Digibron.nl

Machevo-Milieu is test voor economisch klimaat

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: dinsdag 21 oktober 1975
Auteur: onze retdactie binnenland
Pagina: 3   (Onbekend)

De Internationale vakbeurs Machevo/Milieu '75, die gisteren in de Jaarbeurshallen in Utrecht is begonnen kan, vooral in de huidige economische omstandigheden een uiterst belangrijk gebeuren worden genoemd. Het is de enige grote beurs voor kapitaalgoederen, die dit jaar in Europa wordt gehouden. De organisatoren en vooral uiteraard de standhouders zien met spanning uit naar de resultaten.

Machevo/milieu kan worden beschouwd als een test omtrent de investeringsbereidheid van het bedrijfsleven. Zien de ondernemers het nog steeds niet zitten of zullen de lang beloofde voortekenen van een economisch herstel zich aftekenen?

Men hoopt in Utrecht op een flink aantal buitenlandse bezoekers op deze breed georiënteerde beurs, die zich richt op de voedingsmiddelenindustrie, de chemische industrie en de milieuhygiëne. 
Deze hoop is niet ongerechtvaardigd, omdat ruimschoots werd voldaan aan een aantal voorwaarden betreffende internationale deelneming, die recht gaven op het voeren van hst predikaat „internationale vakbeurs". 
Enkele cijfers: op de 21.600 vierkante meter oppervlakte staan 306 binnenlandse en 54 buitenlandse stands; de indirecte deelname bestaat uit 1103 buitenlandse fabrikanten en 61 binnenlandse. 
Het internationale karakter is biermede voor Machevo duidelijk aangetoond, mede als men dit beziet tegen de achtergrond dat de buitenlandse fabrikaten, over 20 landen verdeeld, worden aangevoerd.

Voor Nederlandse standhouders in het bijzonder, maar ook, voor onze economie in het algemeen is het buitenlandse bezoek uiterst belangrijk. De voorzitter van de vereniging Machevo, de heer F. L. Hartong legde er bij de opening van de beurs nog eens de nadruk op hoe belangrijk de export voor ons land is.
Hij citeerde Philips-topman jhr. H. A. C. van Riemsdijk, die dezer dagen in de Philips Koerier schreef: „De export levert ons land ongeveer de helft van ons nationale inkomen op. 
Nederland staat of valt in belangrijke mate met het succes dat ondernemingen hebben op de buitenlandse markten, Hoe beter Nederlandse ondernemingen op de exportmarkten kunnen concurreren hoe meer ook de werkgelegenheid in ons land wordt bevorderd".

GEEN SUBSIDIE

Om het buitenlandse bezoek te stimuleren had het Machevo-bestuur een uitgebreid programma opgesteld, dat onder meer bezoek van handelsdelegaties uit ontwikkelingslanden en uit enkele industriële landen omvatte. Omdat de minister van Economische zaken onlangs heeft aangekondigd dat er gelden werden uitgetrokken om een export te bevorderen, heeft de Machevo een subsidie aangevraagd. Economische zaken bleef echter niet bereid steun te verlenen.

Daardoor kan maar een gedeelte van het programma worden uitgevoerd, terwijl de vereniging die vast op een een overheidsbijdrage had gerekend, bovendien in financiële moeilijkheden is gekomen. 
De heer Hatong hoopte dan ook, dat het minister er alsnog wat aan zal doen. Op de vakbeurs krijgt men een duidelijke indruk over de mogelijkheden waarover de industrie tegenwoordig kan beschikken. 
Er was gistermorgen direct al een flink aantal bezoekers. Veel belangstelling trok een kaasopslagplaats, waarin alle handelingen tot het keren van de kaas toe, geautomatiseerd zijn
Duidelijk wordt op de beurs ook wel dat de industrie al vergevorderd is met milieubeheersingstechnieken. Alleen de kosten zullen voor veel bedrijven, trouwens ook voor de overheid, nog wel een struikelblok zijn. Uit een studie bleek onlangs dat het 15 miljard gulden zou kosten om ons land weer helemaal „schoon" te maken.
Machevo/Milieu duurt tot 25 oktober.