Digibron.nl

Glastra van Loon: Doorgaan met D'66

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 14 november 1975
Auteur: onze parlementsredactenr
Pagina: 3   (Onbekend)

DEN HAAG — Oud-staatssecretaris Glastra van Loon vindt dat D'66 voorlopig moet blijven voortbestaan. Om dat te bereiken heeft hij een voorstel ingediend, waarover beslist zal worden op het congres van D'66 dat op 29 november in Leiden zal worden gehouden.

Het hoofdbestuur van D'66 moet volgens Glastra van Loon — die goede kans maakt om tot vice-voorzitter van D'66 te worden gekozen — „het nodige" doen om de mogelijkheid open te houden dat D'66 meedoet aan de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1977. 
In september van het volgend jaar kan dan beslist worden wat D'66 definitief doet. Glastra van Loon gaat daarmee verder dan partijvoorzitter Ten Brink, die vindt dat D'66 zich vlak voor de volgende verkiezingen moet opheffen. Glastra roept het hoofdbestuur dan ook op om stappen te ondernemen voor het opstellen van een nieuw verkiezingsprogram.

Een andere stroming binnen D'66 — waarvan de kamerleden Nooteboom en Nypels deel uitmaken — wil niet dat nog aan de volgende kamerverkiezingen wordt meegedaan, maar onderzocht wordt of met anderen samengewerkt kan worden. Dit zouden kunnen zijn de groep rond oudKVP-voorzitter De Zeeuw, DS'70 of een neo-liberale groepering als het Democratisch actie centrum (DAC).