Digibron.nl

Prijzen stegen met 6,9 procent

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: zaterdag 9 oktober 1976
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 1   (Voorpagina)

DEN HAAG — Van half augustus tot half september zijn de prijzen gestegen met 1,1 procent, de prijsstijgingen over het hele jaar (tot half september) bedroeg 6,9 procent.

Dit blijkt uit het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Van de goederen en diensten waarvoor het CBS regelmatig prijsgegevens verzamelt gaf 52 procent een stijging te zien met een invloed op het totaalcijfer van plus 1,2 procent. De belangrijkste stijging deed zich voor bij de kleding, vooral dameskleding.

Ook duurder werden onder meer koffie (inclusief het kopje buitenshuis), patates frites, meubelen, elektriciteits- en treintarieven en schoeisel.

Het indexcijfer voor aardappelen, groente en fruit steeg eveneens. Hier past het CBS evenwel een driemaands-voortschrijdend gemiddelde toe, waardoor onder meer de hoge groenteprijzen van enkele maanden geleden nog in het indexcijfer van september doorwerken.

Prijsdalingen constateerde het CBS voor 23 procent van de goederen en diensten, met een invloed op het totaal-indexcijfer van min 0,1 procent. Een vergelijking met recente voortschrijdende 12-maandsgemiddelden met die van een jaar daarvoor laat zien dat het tempo van de prijsstijging nog steeds een dalende tendens vertoont. In een jaar tijds is dit tempo nu gedaald van 10,6 naar 9,1 procent.

De Federatie Nederlandse Vakbeweging wil dat de regering zo spoedig mogelijk het initiatief neemt tot een gesprek tussen regering, werknemers en werkgevers over een aanvullende loonmaatregel.