Digibron.nl

Dreigende acties schaden export

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 13 januari 1977
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 9   (Financiën en Economie)

DEN HAAG — Iemand die ergens mee dreigt, probeert de verantwoordelijkheid te leggen bij degene die wordt bedreigd. Het dreigement van acties in ons land heeft nu al, zeker in de metaalindustrie, schade tot gevolg.

Dit heeft de voorzitter Van de Vereniging voor de metaal en de elektrotechnische industrie FME, de heer A. Prins, dinsdagavond gezegd op de maandelijkse informatieve persconferentie van het Verbond van Nederiandse Ondernemingen. De heer Prins woonde deze persconferentie, na afloop van de vergaderingen van het dagelijks bestuur en van het algemene bestuur van het VNO, bij als lid van het dagelijks bestuur. De heer Prins is als FME-voorzitter leider van de werkgeversdelegatie in het samenwerkings- en onderhandeVingsorgaan Raad van overleg vo.or de metaalindustrie (ROM) van de organisaties van werkgevers en van werknemers die partij zijn bij de CAO voor de metaalindustrie (groot-metaal).

Er komen steeds telefoontjes uit het buitenland met de vraag, hoe het met die actiedreiging staat. Het gaat in die telefoontjes dan om de informatie of de levertijd nog kan worden nagekomen en dan met name om scheepsreparaties.

Concurrentie

Wetend welke ,,enorm harde concurrentie" in de wereldhandel gaande is, is het', naar de mening van de heer Prins overduidelijk dat buitenlanders die hier in ons land iets willen bestellen, of die ' uitvoering van opdrachten hebben lopen, benieuwd zijn. Als men overweegt bestellingen te plaatsen, of scheepsreparaties te laten verrichten, wil men zo snel en nauwkeurig mogelijk weten hoe de situatie is . Als de dreiging ernstig is gaat men na of men elders niet beter terecht kan. Het actiedreigement heeft zeker nu al gevolgen voor de export van ons land, zo zei de heer Prins.

De vice-voorzitter van het VNO, dr. J. Bartels, voegde daar nog aan toe dat het in omgekeerde richting ook geldt: speciaal op het gebied van de import van grondstoffen komen in ons land bij dreigende acties in het buitenland vragen aan de orde i van koop en lading. Het is een gegeven dat over de gehele wereld onder zulke omstandigheden geldt. Binnenl.Aandelen