Digibron.nl

VERVELENDE ZAAK KREDIETBEPERKING

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: dinsdag 5 april 1977
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 9   (Financiën en Economie)

AMSTERDAM Een eventuele kredietbeperking door De Nederlandsche Bank is een vervelende zaak. In een periode van oplopende conjunctuur zoals nu, zal de vraag naar bankkrediet eerder toe dan afnemen. Een kredietbeperking zou dan gaan knellen en men kan beter spreken van kredietdistributie. De kredieten zullen er in ieder geval niet goedkoper op worden, zo meent drs. W. Werner, voorzitter van de directie van Banque et des Pays-Bas NV.

Vc>lgens drs. Werner zal er bij een kredietdistributie een keuze moeten worden gemaakt tussen hypotheken, de

VREEMDGELD

Vandaag gelden onderstaande.bedragen voor het verkopen, respectievelijk kopen van vreemd geld bij banken. Amerikaanse dollar 2,44— 2,54 Engelse pond 4,16— 4,46 Duitse mark (100) 102,75-105,75 Belgische franc (100) 6,65— 6,95 Italiaanse lire (10,000) 27,25— 30,25 Portugese escudo (100) 5,80— 7,30 Canadese dollar 2,29— 2,39 Franse franc (100) 49,00—52,00 Zwitserse franc (100) 96,75- 99,75 Zweedse kroon (100) 55,50—55,85 Noorse kroon (100) 40,25—48,25 Deense kroon (100) 40,00—43,00 Oostenrijkse schilling (100)14,50—14,89 Spaanse peseta (100) 3,43— 3,73 Griekse drachme (100) 6,30— 7.55 Joegoslavische dinar (100) 12,00— 14,25 kredietverlening aan het bedrijfsleven en consumptief krediet. „Anders bestaat -de neiging om gelden daar te plaatsen waar ze het meeste opleveren", zo zei hij tijdens een toelichting op het jaarverslag.

Ook de concurrentieverhouding speelt een belangrijke rol. Tevens zou bij een kredietbeperking volgens drs. Werner een ongelijke verhouding ontstaan doordat de hypotheekbanken en de verzekeringsmaatschappijen niet onder het toezicht vallen van De Nederlandsche Bank. „Waarom moeten de banken dan alleen de pas inhouden?", zo vroeg drs. Werner zich af, die verder verwachtte dat de kredietdistributie niet alleen voor 1977, maar ook voor 1978 zal gelden.

Autofinanciering

De vraag naar krediet is in .het eerste kwartaal van 1977 fors gestegen, met name voor de financiering van auto's, in welke sector alle records zijn gebroken. AMSTERDAM — 4 apr., goudmarkt: Schoene edelmetaal maakt bekend: goudprijs: hedenmiddag per kg 11,810/12,120, zilverprijs idem 381/408,50. ma

De bank overweegt in de toekomst notering aan te vragen op de Amsterdamse effectenbeurs. Banque de ParisBas heeft thans geen versterking van de eigen middelen nodig. Wel is er ruimte voor het aantrekken van achtergestelde leningen. De bank staat voor juni op de kalender voor een emissie van tussen de ƒ30 min en ƒ40 min, aldus drs. Werner.

Voor de bank was 1976 een bijzonder goed jaar. Het balanstotaal steeg met 36 pet van ƒ 1,3 miljard tot ƒ 1,8 miljard hoofdzakelijk door een toeneming met 29 pet van debiteuren en kredieten op middellange termijn.

Het brutobedrijfsresultaat daalde licht van ƒ 16,9 min tot ƒ 16,6 min. Na diverse voorzieningen rest een nettowinst van ƒ 7,3 min tegen ƒ 10,3 min (inclusief bijzondere baten uit de verkoop van een pakket aandelen) in 1975.' Hiervan wordt ƒ 4 min (v.j. ƒ3,6 min) aan dividend uitgekeerd, zo blijkt uit het jaarverslag.

Ondanks hevige concurrentie op de markt van spaargelden kon de bank haar positie in deze sector verstevigen. De spaargelden stegen vorig jaar met 53 pet tot ƒ 170 min. Inmiddels is de grens van ƒ200 min gepasseerd) zo zei drs. Werner. 34-35, 29 en op 38-40, C 15-20; stoofsla 100 kg 73-93; snijbonen 150 kg 730-880. Spinazie: 5.000 kg kas 262-315, natuur 183-200. Spruiten: 2.000 kg A III 220-280. A IV 100-150, B III 110-130, BIV 50-100, AD III 350-370.

Tomaten: 600 bk A 2730-2870, B 2710-2830, C 2500-2650Z, CC 2020-2030.

Veldsla: 1.350 kg I (501) 420-570. II (303) 280-350, III 130-140.

Witlof: 1.000 kg AII330-360, B II 230-280,nafw. . 210-230, stek 80-150.