Digibron.nl

Kabinet geeft half miljoen voor strijd tegen Z.-Afrika

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 23 maart 1978
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 13 (Onbekend)

DEN HAAG — De Nederlandse regering heeft een half miljoen gulden beschikbaar gesteld voor humanitaire projecten die het ,,Pan Africanist congress of Azania'% een organisatie die de Zuidafrikaanse apartheid bestrijdt, in diverse Afrikaanse landen uitvoert.

Dit heeft David Sibeko, de directeur Buitenlandse betrekkingen van het PAC, gisteren in Den Haag meegedeeld na een gesprek met de ministers Van der Klauw (Buitenlandse zaken) en De Koning (Ontwikkelingssamenwerking).

Nederland heeft bovendien de Verenigde Naties meegedeeld, dat het dit jaar 100.000 gulden meer beschikbaar zal stellen voor VN-activiteiten in Zuidelijk Afrika dan vorig jaar. Dit gebeurde op 20 maart, een dag voor de door de volkerenorganisatie geproclameerde „dag ter uitbanning van rassendiscriminatie". Achttien jaar geleden schoot de Zuidafrikaanse politie, op 21 maart, in Sharpville, 69 zwarte Afrikanen dood die demonstreerden tegen de zgn. pasjeswetten en voor bewegingsvrijheid. De toezegging, gedaan door de Nederlandse vertegenwoordiger bij Verenigde Naties aan VN-secretaris-generaal Kurt Waldheim, moet nog door het Nederlandse parlement worden goedgekeurd.

Verdeling

Van de 1,1 miljoen gulden die in 1978 beschikbaar komen gaat 400.000 gulden naar het VN-trust fonds voor Zuid-Afrika, 250.000 gulden naar het opvoedkundige en trainingsprogramma van de VN voor zuidelijk Afrika, 150.000 gulden naar het VN-fonds voor Namibië (Zuidwest-Afrika) en 300.000 gulden naar het VN-instituut voor Namibië.

Sibeko verklaarde op een persconferentie dat het half miljoen gulden zal worden gebruikt voor een opvangcentrum voor Zuidafrikaanse vluchtelingen in Bagamoyo, in Tanzania, voor hulp aan vluchtelingen in Botswana en Swaziland, en een opleidingscentrum in de Soedan.

Het is de bedoeling dat het doorgangscentrum in Tanzania een kliniek, slaap- en eetzalen krijgt, en door het fokken van kippen en varkens, en door groenteteelt, in zijn eigen behoefte aan levensmiddelen kan voorzien.

Bezoeken

De delegatie van het PAC, die op uitnodiging van het Azania comité Nederland bezoekt, zal de komende dagen herdenkingsbijeenkomsten ter nagedachtenis van de slachtoffers van Sharpville bijwonen, en besprekingen voeren met o.a. parlementsleden en vertegenwoordigers van politieke partijen. Ter herdenking van Sharpville is 1978 door de Verenigde Naties tot ,,internationaal jaar tegen de apartheid" uitgeroepen.

„Hartelijk''
Sibeko omschreef de gesprekken van de delegatie met de twee ministers als „bijzonder vriendelijk en hartelijk". Overeengekomen werd, dat Nederland en het PAC zo nauw mogelijk contact zullen onderhouden over vtrat onder andere in het kader van de Europese gemeenschap kan worden gedaan om, aldus Sibeko „Zuid-Afrika verder te isoleren". Wat betreft economische sancties tegen Z^id-Afrika beperkte Sibeko zich tot een opmerking, dat minister Van der Klaauw veei belangstelling had getoond voor de opvattingen van het PAC.