Digibron.nl

Gunstige resultaten voor Banque de Paris in '77

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 31 maart 1978
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 11   (Financiën en Economie)

. AMSTERDAM — Na minder bevredigende resultaten in de eerste helft van 1977 heeft Banque de Paris et des Pays-Bas tijdens de laatste zes maanden ten volle kunnen profiteren van de ruime rentemarges, zodat voor geheel 1977 een verheugend resultaat werd behaald, zo blijkt uit het jaarverslag.

De totale baten namen toe van ƒ 45,5 min. tot ƒ 58,3 min. en het bruto bedrijfsresultaat van ƒ17,1 min. tot ƒ26,3 min. De nettowinst steeg met 47 pet. van ƒ 7,3 min. tot ƒ 10,7 min. Het dividend werd verhoogd van 10 tot 12 pet.

De verhoging van het dividend is ,,een stapje op weg" naar de introductie van de aandelen van de bank op de Amsterdamse effectenbeurs, zo vertelde de voorzitter van de directie, drs. W. Werner, tijdens een toelichting op het jaarverslag. Het streven van de bank is de aandelen te introduceren als het dividend 20 pet. bedraagt. Op het ogenblik is er nog geen noodzaak voor een introductie. De bank heeft nog de beschikking over eigen middelen, aldus drs. Werner.

Expar

msie

De aan de bank toevertrouwde spaargelden stegen met 37 pet. van ƒ 170 min. tot f ^2 min. De kredietverlening aan binnen- en buitenlandse bankiers vertoonde een krachtige expansie. Dit was volgens het jaarverslag de belangrijkste oorzaak voor de toeneming van het balanstotaal met 41 pet. van ƒ 1,8 tot ƒ 2,4 miljard.