Digibron.nl

Meer samenwerking visserijverenigingen

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: zaterdag 24 juni 1978
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3   (Binnenland)

DEN HAAG Zeven van de acht Nederlandse organisaties van kottervissers hebben donderdag besloten, te gaan samenwerken in een „Federatie van visserijverenigingen". Getracht zal nog worden, ook de achtste tot deelneming te bewegen.

Functionarissen van het Landbouw-Economisch Instituut, die bij de voorbereiding van de federatie een stimulerende rol hebben gespeeld, hebben dit meegedeeld.

De Vereniging van schippers-eigenaren' te Katwijk liet desgevraagd weten, dat zij de vooreerst niet meedoende achtste is. De zeven die nwde federatie gaan oprichten zijn de Nederlandse Vissersbond, ,,Visserijbelangen" te Urk, ZEVIBEL (Zeeuwse Visserijbelangen), „Samenwerking" in Den Helder, DETV op Texel, de ,,Groep van elf" te Goedereede, de Vereniging van reders van vissersvaartuigen te IJmuiden.

De federatie zal in de toekomst op nationaal en internationaal niveau de belangen van de aangesloten verenigingen'en hun individuele leden behartigen. Zij wil bevorderen dat de Nederlandse kottervissers als eenheid optreden en bij onderhandelingen met de overheid één standpunt innemen. Volgens de LEI-functionarissen heeft de onderlinge samenwerking tussen de kottervissers de laatste jaren veel te wensen overgelaten. Juist in een tijd waarin hun economische en sociale belangen danig in de knel kwamen.

Drie afdelingen

Het zal nog enige maanden duren voordat het apparaat van de federatie volledig gaat werken. Er komen drie afdelingen: voor platvis, voor rondvis inclusiefharing en voor garnalen. De opbouw van het nieuwe apparaat staat onder leiding van dr. A. J. Verhage, oudvoorzitter van de hoofddirectie van de Centrale Rabobank, en prof. dr. A. lixaal, oud-directeur van het Landbouw-Econoraisch Instituut. Specifiek plaatselijke en regionale belangen zullen de bestaande organisaties zelfstandig blijven behartigen.