Digibron.nl

ABN: 22 pet meer winst in eerste halQaar

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: maandag 14 augustus 1978
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 7   (Financiën en Economie)

AMSTERDAM - De Algemene Bank Nederland heeft over het eerste halfjaar van 1978 een geconsolideerde winst behaald van ƒ 120,8 min, dat is 21,9 pet meer dan in de eerste helft van 1977 (ƒ99,1 min).

Over het eerste halfjaar van 1978 wordt een interimdividend uitgekeerd van ƒ 12 (v.j. ƒ 11,50) per gewoon aandeel van ƒ 100, naar keuze geheel in contanten dan wel ƒ 5 (ƒ 5,25) in contanten en onveranderd 2,5 pet in gewone aandelen uit de agioreserve. Deze aandelen zullen gerechtigd zijn tot het slotdividend over 1978 en het dividend over volgende b( ekjaren.

De geconsolideerde winst kwam tot stand na toevoeging van ƒ67,5 min