Digibron.nl

Bevredigende ontwikkeling Oce-v.d. Grinten

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: maandag 23 oktober 1978
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 9   (Financiën en Economie)

VENLO — Oce-van der Grinten heeft in de eerste negen maanden van het op 1 december 1977 begonnen boekjaar 8 pet. meer omgezet dan in dezelfde periode van het voorgaande boekjaar. De omzet steeg van ƒ847,9 tot 916,1 min. De nettowinst steeg met 3 pet. van ƒ 27,6 tot ƒ 28,4 min. De eerder uitgesproken verwachting van een ongeveer 5 pet. hogere nettowinst voor 1978 wordt gehandhaafd, aldus het concern.

Over het lopende boekjaar zal een interimdividend van ƒ3,80 (v.j. ƒ 3,60) per gewoon «andeel ,van ƒ 20j—-worden uitgekeerd. Zowel in de resultaten van het voorgaande als het lopende boekjaar zijn de resultaten van de Ozalid-bedrijven opgenomen, met dien verstande dat in de cijfers van 1977 de resultaten van de Ozalid-bedrijven maar voor 8 maanden zijn verwerkt. Het bechrijfsresultaat steeg van 63,3 tot 67,7 min. en de winst na belastingen van ƒ 27,7 tot ƒ29,1 min. De groepswinst steeg van ƒ28,5 tot ƒ29,1 min. De nettowinst per aandeel kwam van 15,73 op ƒ 16,16 en de kasstroom per aandeel van ƒ42,86 op ƒ47,13.