Digibron.nl

Lichte verbetering in de handelsbalans

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 11 juli 1979
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 11   (Financiën en Economie)

DEN HAAG In de eerste vier maanden van dit jaar valt een geringe verbetering te constateren van de handelsbalans. Volgens de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek is ten opzichte van dezelfde periode van het vorig jaar de waarde van de invoer toegenomen met negen procent en van de uitvoer met tien procent. Het volume van de uitvoer is echter aanzienlijk sneller toegenomen (plus acht procent) dan het volume van de invoer (plus vier procent).

BiH^H^H^^a^^MiHMi^ii^^aH^H^M Hct jaar 1978 als geheel liet een omgekeerd beeld zien met een uitvoerDe arbeidsbemiddelaars houden stijging van drie procent en een invoerstijging van vijf procent ten opzichte van 1977. De prijsstijging van de invoer bedroeg over de eerste vier maanden van 1979 vier procent tegenover een prijsstijging van de uitvoer met twee procent. Vorig jaar was er zowel voor de invoer als de uitvoer een prijsdaling van twee procent ten opzichte van 1977. Ondanks de verslechtering van de ruilvoet is de totale ontwikkeling van de buitenlandse handel per saldo gunstig voor de betalingsbalans door de sterke stijging van het exportvolume.

Duidelijk

Het dekkingspercentage op de handelsbalans steeg van ruim 97 procent in de eerste vier maanden van 1978 tot bijna 99 procent in de eerste vier maanden van 1979. De uitvoer geeft zeer duidelijke volumestijgingen voor de voedings- en genotmiddelen (plus zestien procent), de chemische produkten (plus elf procent) en de metaalprodukten (plus negen procent).

VREEMD GELD
Amerikaanse dollar Engelse pond Belgische franc (100) Duitse mark (100) Italiaanse lire (10.000) Portugese eskudo (100) Canadese dollar Franse franc (100) Zwitserse franc (100) Zweedse kroon (100) Noorse kroon (100) Deense kroon(lOO) 1,984,396,442.08 4,69 6,74 109,25-112,25 23,504,001,7146,50120,7546,2538,7537,00Oostenrijkse schilling (100) 14,94Spaansc peseta (100) Griekse drachme (100) Finse mark (100) Joegosl. dinar (100) 2,965,1051,009,7526„50 5,00 1,81 49,50 123,75 49,25 41,75 40,00 15,24 3,26 6,35 54,00 12,00