Digibron.nl

Abortus wetgeving schudt coalitie

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: dinsdag 13 november 1979
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5 (Buitenland)

JERUZALEM — De Israëlische premier Menachem Begin heeft maandag een onverwachte tegenslag moeten incasseren die zijn broze regeringscoalitie nog verder aantast. Begins regering moest in de Knesset een parlementaire nederlaag slikken rond een amendement op de abortuswetgeving.

feit dat Begin zijn uiterste best had gedaan om het amendement door de Knesset te krijgen. Daarover zei een lid van het Likoedblok dat „Agoudath-Israël in staat zal zijn haar Raad van Wijzen te vertellen dat Begin zijn best deed".

Het amendement, dat door premier Begin krachtig was verdedigd, werd verworpen met 54 stemmen voor, 54 tegen en 2 onthoudingen. Negen leden van de Knesset waren tijdens de stemming afwezig.

De Ultra-Orthodoxe partij Agoudath-Israël had voor de stemming het dreigement laten horen uit de Israëlische regeringscoalitie te zullen stappen als het amendement zou worden verworpen. In Jeruzalem was maandagavond niet geheel duidelijk wat de Agoudath-Israël nu van plan was te doen. Het verlaten van- de coalitie door deze partij zou Begin achterlaten met slechts 60 van de 120 zetels in de Knesset, een minder dan de meerderheid. Het zou echter niet automatisch betekenen dat de coalitie instort. De 29 maanden oude regering valt slechts als Begin niet de vereiste 61 stemmen weet te vergaren wanneer een motie yan wantrouwen tegen zijn regering • Wordt ingediend.

Verzet

In de Israëlische abortuswetgeving 1 ligt de mogelijkheid verankerd van vruchtafdrijving, zowel op sociale gronden als op medische indicatie. De indieners van het amendement streefden ernaar de mogelijkheid van „sociale gronden" uit de wet te schrappen. Agoudath-Israël had dit zelfs bij de regeringsformatie van 1977 als voorwaarde gesteld om Begin steun te verlenen. Volgens statistische gegevens worden in Israël (3,7 miljoen inwoners) maandelijks 1500 abortus-ingrepen uitgevoerd. Tijdens het debat van maandag hadden zich voor het gebouw van de Knesset ongeveer 100 vrouwen verzameld die tegen het amendement protesteerden.

De nederlaag van Begin rond de abortuswetgeving kwam als een complete verrassing aangezien het amendement was ingediend door het regerende Likoedblok, in de verwachting dat het zou worden aangenomen; Premier Begin had de Agoudath-Israël beloofd de stemming voor het einde van deze maand te laten plaatsvinden. *••«©«*roomialige minister van Bui*' tenlandse zaken Mosje Dajan stemde tegen het amendement. Ditzelfde deden ook 10 leden van Begins regeringscoalitie. Minister van Volksgezondheid Eliezer stemde voor.

Raad van wijzen

Rabbijn iVIenachem Porush, de leider van Agoudath-Israël wilde niet onmiddellijk duidelijkheid verschaffen of zijn partij nu haar dreigement

Oppositie
waarmaakt en inderdaad uit de coalitie stapt. Hij zei ,,zeer teleurgesteld" te zijn met de negatieve stemmen van tien leden van het Likoedblok. ,,We zullen de zaak aan onze Raad van Wijzen voorleggen opdat zo spoedig mogelijk een beslissing kan worden genomen", zo zei hij. De vraag of de partij uit de coalitie stapt hangt af van deze Raad, het bestuursorgaan van Agoudath-Israël.

De leider van de Likoed-fractie in de Knesset, Haim Korfu, kondigde aan dat de zaak binnen twee maanden opnieuw aan het Parlement zal worden voorgelegd. De aankondiging lijkt bedoeld om de Agoudath-Israël ervan te weerhouden op korte termijn de coalitie te verlaten..

Een andere leider van de AgoudathIsraël, rabbijn Shlomo Lorinc, zei in ieder geval voldaan te zijn over het

Leden van de oppositieonele Arbeiderspartij waren daarvan niet zo zeker. Zij maakten zich vrolijk over de mogelijkheid dat Begins regering zal vallen. „De mogelijkheid dat de regering valt is vandaag groter dan gisteren", zo zei de voormalige minister van Buitenlandse Zaken Abba Eban. „Het brengt de regering dichter bij haar ondergang".

Waarnemers in Jeruzalem wijzen erop dat het resultaat van de stemming in grote mate is beïnvloed door de tegenstemmen van een tiental Likoed-leden, die kennelijk de voorkeur gaven aan het toebrengen van de eerste parlementaire nederlaag aan de regering, dan zich te schikken naar de regels van partijdiscipline. Hoe groot de consternatie in de Knesset was bleek wel uit het feit dat de stemmen tot driemaal toe moesten worden geteld.

Cambodjadebat in VN