Digibron.nl

Kerncentrale weer in bedrijf gesteld

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: maandag 3 december 1979
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4   (Regionaal)

VLISSINGEN -- De kerncentrale Borssele zal deze week weer in bedrijf worden gesteld, zo heeft de directie van de provinciale Zeeuwse energie maatschappij (PZEM) meegedeeld.

De centrale werd op 22 oktober voor de jaarlijkse splijtstofwisseling stilgelegd. Tijdens de normale revisiewerkzaamheden werd ontdekt dat ongeveer vijftig van de achtduizend U-vormige pijpjes in de twee stoomgeneratoren door corrosie waren aangetast. Deze moesten volgens de deskundigen worden afgestopt. In verband met de heersende radioactiviteit in de generatoren moesten daar negentig technici aan te pas komen, die ieder maar twee minuten in de generatorruimte mochten verblijven. Volgens de PZEM was deze reparatie technisch gezien niet spectaculair. Corrosie Itreedt namelijk ook bij andere centrales op. Daar komt nog bij, dat het koelwater van de kerncentrale Borssele betrokken wordt uit de Westerschelde en dus zout is.

De centrale heeft alles bij elkaar 43 dagen stilgelegen. Dat heeft de PZEM bijna 15,5 miljoen gulden gekost, ofwel 360.000 gulden per dag.

Volgens de directie van de PZEM heeft het afstoppen van de 49 generatorpijpjes geen enkele nadelige invloed op de werking van de centrale. Uit mededelingen van de directie blijkt, dat tien procent van de pijpjes — dus 800 in totaal — afgesloten kunnen worden voor men aan vervanging van de generatoren zelf moet gaan denken.