Digibron.nl

Ds. Mieras 65jaar

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: dinsdag 8 juli 1980
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 2   (Kerkelijk Leven)

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL — Dezer dagen herdacht ds. M. A. Mieras, predikant van de Oud Gereformeerde gemeente in Nederland te Krimpen aan den IJssel zijn vijfenzestigste verjaardag. Sinds juni 1944 is ds. Mieras ononderbroken als herder en leraar verbonden geweest aan de gemeente van Krimpen aan den IJssel. Daarvoor was hij werkzaam in Terneuzen.

Ds. Mieras maakte verder onder andere geruime tijd deel uit van het hoofdbestuur van de Staatkundig Gereformeerde Partij. In de zestiger jaren had hij namens de SGP zitting in de Tweede kamer. Daarnaast was hij lid van de commissie van onderzoek van de Oud. Geref. Gem. in Ned. en maakte hij deel uit van het bestuur van de scholengemeenschap „De Driestar" in Gouda. Behalve het voorzitterschap van de plaatselijke schoolvereniging en het bestuurslidmaatschap van het schippersintemaat „De Driemaster" worden door ds. Mieras nog diverse andere bestuursfuncties vervuld. In 1977 werd hij koninklijk onderscheiden.

Om gezondheidsredenen en na een ernstige operatie heeft ds. Mieras vele werkzaamheden moeten afstoten. Hij hoopt, in plaats van met emeritaat te gaan, zijn ambtelijke arbeid nog voort te mogen zetten.