Digibron.nl

DPEC-landen moeten ijstoeslagen verlagen

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 27 augustus 1980
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 13 (Financiën en Economie)

ONDEN — Het overschot op de eldmarkt voor ruwe olie heeft al icheidene leden van de OPEC, Organisatie van Olie-Exportele Landen, genoodzaakt de toe;en die ze op hun officiële ex;prijzen van olie heffen te verla. Ook op de vrije of locomarkt .- olie en olieprodukten dalen de zen nog steeds. De prijsverho;en waartoe sommige leden van )PEC in juli besloten zijn inmidgedeeltelijk ongedaan geLkt.

en en ander is vernomen in krinvan de olie-industrie in Londen. ;ens de egslieden zal er echter aan overschot een eind komen zodra ;di-Arabië besluit om zijn olieprotie te verminderen tot het ,,norj" peil van 8,5 miljoen vaten per Nu produceert het nog 9,5 milmaar dat zal volgens ingewijden lang meer duren. 3 Indonesische staatsoliemaatppij, Pertamina, heeft meeged dat zij haar toeslagen op 1 sepDer met 1,50 a 2 dollar per vat liter) zal verlagen tot 3,25 a 4 ir.De Westerse oliemaatschappijie met andere leveranciers — onandere Nigeria, Koeweit en Irak nderhandelen over de leveranties et vierde kwartaal proberen koran te bedingen. De Iraakse toeslag aagt nog maar 6,50 dollar tegen een paar maanden geleden 10 dollar.

De meeste OPEC-leden besloten tot het heffen van toeslagen toen verleden jaar de vrees voor een tekort een verkopersmarkt schiep. Dat had vooral te maken met de vermindering van het aanbod na de islamitische revolutie in Iran. De vraag is sindsdien belangrijk afgenomen door de economische recessie in de verbruikende landen en de hoge prijzen, vooral op de locomarkt, waar olie wordt verhandeld buiten de contractuele verplichtingen van de producerende landen om.

De gemiddelde prijs van ruwe olie op de vrije markt ligt nu bij ca. 31,42 dollar tegen op ongeveer 40 dollar begin dit jaar. De produktie van de OPEC wordt nu op ongeveer 27 miljoen vaten per dag geraamd. Tenminste vier miljoen vaten daarvan worden nog verhandeld tegen prijzen die boven de officiële exportprijzen voor olie op contract liggen.

Inmiddels komen uit de OPEC-landen geluiden die op een verdere vermindering van de produktie wijzen. Mana Said Al-Oteiba, minister van olie van de Verenigde Arabische Emiraten (Aboe Dhabi) zei gisteren in een interview dat zijn land de druk op de prijzen zal weerstaan door de produktie te beperken. Van Saoedische zijde is vernomen dat de prijsdaling op de locomarkt en de vermindering van de toeslagen aangeven dat nu de tijd is gekomen om de produktie te verminderen.